KHÔNG CẦN NÓI YÊU EM (You don’t have to say you love me)

Nhạc ngoại
Sáng tác Nhạc ngoại
Nhịp điệu Slow Rock
Thể loại Nhạc Anh, Nhạc ngoại lời Việt
Đã xem 165

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2809

Phiên bản

Ngày xa xưa anh [F] nói yêu [C] em [Bb]
Và em [Bb/F] nói sẽ [Eb] mãi [Bb] bên anh [Ab]
Giờ thì duyên ta [F] đã vỡ tan
Anh [Dm] vẫn yêu em [G] nhớ em. [G] | [Cm]

Người tình ơi em [F] biết chăng [C] em [Bb]
Đời lẻ [Bb] loi anh [Eb] sống [Bb] chênh vênh [Bb]
Chỉ cầu [Ab/Eb] mong theo [Fm] bước chân anh
Theo [Dm] bước chân anh thương [Gm] mến.[G]

[C] Và em không cần [Am] nói
yêu anh chỉ [Dm] xin có em lúc [G] này
[C] Và em không cần [Am7] nói yêu anh chỉ [Dm] xin
Hãy tin hãy [G] tin vì [C] yêu người
[Em] yêu người thì [Am] suốt đời.
Em xin là người tình
lẻ [F] loi xa [Dm] xôi có [G] thế thôi [G] | [C]

Chỉ một mình anh ôm [F] mối duyên xưa [Bb]
Cuộc đời qua như [Eb] chết nơi xa [Ab]
Còn chi nữa anh [Fm] ước.
Anh mơ anh [Gm] nhớ anh mong [C] anh chờ [G]
[C] Và em không cần [F/A] nói yêu anh chỉ [Dm] xin
Có em lúc [G] này [C] và em không
Cần [Am] nói yêu anh chỉ [Dm] xin
Hãy tin hãy [G] tin vì [C] yêu người.
[Em] yêu người thì [Am] suốt đời.
Em xin là người tình
lẻ [F] loi xa [Dm] xôi có [G] thế thôi [G] | [C]

[C] | [F] | [F] | [Bb] | [Bb] | [Eb] | [Eb] | [Ab] | [Ab]

[Fm] | [F] | [Dm] | [Dm] | [Gm] | [Gm] | [Cm] | [Cm]

[Fm] | [F] | [Bb] | [Bb] | [Eb] | [Eb] | [Ab] | [Ab]

[Fm] | [Fm] | [Gm] | [Gm] | [Cm] | [Cm/G] | [Cm/G]

Ngày xa xưa anh [F] nói yêu [C] em [Bb]
Và em [Bb/F] nói sẽ [Eb] mãi [Bb] bên anh [Ab]
Giờ thì duyên ta [F] đã vỡ tan
Anh [Dm] vẫn yêu em [G] nhớ em. [G] | [Cm]

Người tình ơi em [F] biết chăng [C] em [Bb]
Đời lẻ [Bb] loi anh [Eb] sống [Bb] chênh vênh [Bb]
Chỉ cầu [Ab/Eb] mong theo [Fm] bước chân anh
Theo [Dm] bước chân anh thương [Gm] mến.[G]

[C] Và em không cần [Am] nói
yêu anh chỉ [Dm] xin có em lúc [G] này
[C] Và em không cần [Am7] nói yêu anh chỉ [Dm] xin
Hãy tin hãy [G] tin vì [C] yêu người
[Em] yêu người thì [Am] suốt đời.
Em xin là người tình
lẻ [F] loi xa [Dm] xôi có [G] thế thôi [G] | [C]

Chỉ một mình anh ôm [F] mối duyên xưa [Bb]
Cuộc đời qua như [Eb] chết nơi xa [Ab]
Còn chi nữa anh [Fm] ước.
Anh mơ anh [Gm] nhớ anh mong [C] anh chờ [G]
[C] Và em không cần [F/A] nói yêu anh chỉ [Dm] xin
Có em lúc [G] này [C] và em không
Cần [Am] nói yêu anh chỉ [Dm] xin
Hãy tin hãy [G] tin vì [C] yêu người.
[Em] yêu người thì [Am] suốt đời.
Em xin là người tình
lẻ [F] loi xa [Dm] xôi có [G] thế thôi [G] | [C]

 

x

Bb/F

234

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cm/G

234
III

Thế tay

When I [Ab] said I [Bbm] needed you [Eb]
You said [Bbm] you would [Ab] always stay [Db]
It wasn’t me who [Bbm] changed but you
And [Gm7] now you’ve gone away.[C] | [C]

Don’t you [Ab] know
That [Bbm] now you’ve gone [Eb]
And I’m left here [Ab] on my [Eb] own [Db]
That I have to [C] follow you
And [Gm] beg you to come [C] home? [C]

[F] You don’t have to [Dm] say you love me
Just [Gm] be close at [C] hand [F]
You don’t have to [Am] stay forever
[Bb] I will unders-[Am7] tand
Be-[F] lieve me [F]… be-[Am] lieve me
I [Dm] can’t help but love you
But be-[Gm7] lieve me
I’ll never tie you [C] down. [C] | [C]

Left a-[Db] lone with just a [Bbm] memory [Eb]
Life seems [Gb] dead and [Ab] so unreal [Db]
All that’s left is [Ab] loneli-[Bbb] ness
The-[CAb] re’s nothing left to [F] feel. [Ab]-[F]

You don’t have to say you [Dm] love me
Just be [C] close at hand [F]
You don’t have to [Dm] stay forever [Gm7]
I will under-[C] stand
Be-[F] lieve me [E] , be-[D] lieve me.

You [G] don’t have to [Em] say you love me [Am]
Just be close at [Dm] hand [G]
You don’t have to [Em] stay forever [Am]
I will under-[C] stand
Be-[Gm] lieve me, believe me [F], be-[G] lieve me [Gm]

x

Gm7

1
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!