DIỄM XƯA

Thể loại : Nhạc Phim : Nhạc Trịnh
Giai điệu : Slow Rock
Đã xem :
Avatar thành viên bantinhcamuadong
Người đăng : bantinhcamuadong
Level :
Số bài đăng : 929

Sheet nhạc

DIỄM XƯA - Khánh Ly

Hợp âm dạo (Slow Rock):

[Am] | [Em] | [Em] | [F] | [E]

[G6] Mưa vẫn mưa [Am] bay trên tầng tháp cổ [Am]
Dài tay em [E] mấy thuở mắt xanh [Dm] xao [Dm]
Nghe lá thu [Am] mưa reo mòn gót [E] nhỏ
[Am] Đường dài hun [Em] hút cho mắt thêm [Am] sâu [Am]

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá [Em] nhỏ [Am]
Buổi chiều ngồi [Em7] ngóng những chuyến mưa [Dm] qua [F]
Trên bước chân [Am] em âm thầm lá [E] đổ [E]
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót [A] xa [A]

Chiều nay còn [F] mưa sao em không [Dm] lại
Nhớ [Am] mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có [Dm] nhau, hằn lên nỗi [E] đau
Bước [Em] chân em xin về [E] mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển [Am] động [Am]
Làm sao em nhớ những vết chim [Dm] di [Em]
Xin hãy cho [Am] mưa qua miền đất [E] rộng [E]
Để người phiêu [Em] lãng quên mình lãng [Am] du [Am]

[Am] | [Am] | [Am][Dm] | [Dm]

[Am] | [E] | [E][Am] | [Am]

Chiều nay còn [Dm] mưa sao em không [F] lại
Nhớ [Dm] mãi trong cơn đau [Am] vùi
Làm sao có [Dm] nhau, hằn lên nỗi [E] đau
Bước [Dbm] chân em xin về [E] mau

Mưa vẫn hay [Am] mưa cho đời biển động [Am]
Làm sao em nhớ những biết bia đá không [Dm] đau [Em]
Xin hãy cho [Am] mưa qua miền đất [E] rộng [E]
Ngày sau sỏi [Em7] đá [E7]... cũng cần có [Am] nhau

 

Hợp âm dạo: [Bb] | [Bbm] | [Ebm][Ebm] | [Cm][Cm][F]

Mưa vẫn mưa bay trên tầng [Bbm] tháp cổ [Bbm][Bbm]
Dài tay em [Bbm7] mấy thuở mắt [Ebm] xanh xao [Ebm][Ebm]
Nghe lá thu [Bbm] mưa reo mòn [F] gót nhỏ [F][F]
Đường dài hun hút cho mắt [Bbm] thêm sâu [Bbm][F]

Mưa vẫn hay mưa trên hàng [Bbm] lá nhỏ [Bbm][Bbm]
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến [Ebm] mưa qua [Ebm][Ebm]
Trên bước chân [Bbm] em âm thầm [F] lá đổ [F][F]
Chợt hồn xanh buốt cho mình [Bb] xót xa [Ebm][Bbm]

Chiều nay còn [Bbsus4] mưa sao em không [Ebm] lại
Nhớ mãi trong cơn đau [Bb] vùi
Làm sao có [Ebm] nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về [Fm] mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời [Bb] biển động [Bbm][Bbm]
Làm sao em biết những biết bia đá [Ebm] không đau [Ebm][Ebm]
Xin hãy [Bbm] cho mưa qua miền [F] đất rộng [F][F]
Để người phiêu lãng quên mình [Bbm] lãng du [Bbm][Bbm]

[Bbm] | [Ebm] | [Ebm][Cm] | [Cm][F]

Mưa vẫn hay mưa trên hàng [Bbm] lá nhỏ [Bbm][Bbm]
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến [Ebm] mưa qua [Ebm][Ebm]
Trên bước chân [Bbm] em âm thầm [F] lá đổ [F][F]
Chợt hồn xanh buốt cho mình [Bb] xót xa [Ebm][Bbm]

Chiều nay còn [Gb] mưa sao em không [Ebm] lại
Nhớ mãi trong cơn đau [Bbm] vùi
Làm sao có [Eb] nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về [F] mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời [Bbm] biển động [Bbm][Bbm]
Làm sao em biết những biết bia đá [Ebm] không đau [Ebm][Ebm]
Xin hãy [Gb] cho mưa qua miền [F] đất rộng [F][F]
Để người phiêu lãng [Bbm] quên mình lãng du [Bbm]

Xin hãy [Gb] cho mưa qua miền [F] đất rộng [F][F]
Ngày sau sỏi đá đá [F] | [F] … cũng cần [Bbm] có nhau [Ebm][Bbm]

Intro:

[Bm] | [A] | [G] | [Gb7] | [Bm] | [A] | [G] | [Gbm7] | [Bm]

[A] | [G] | [Gb] | [Bm] | [A] | [G] | [Gbm] | [Bm] | [Em] | [Bm]

Mưa vẫn mưa bay trên [Bm] tầng tháp cổ [Bm] | [Bm]
Dài tay em [B] mấy thuở mắt [Em] xanh xao [Em] | [Em]
Nghe lá thu [Bm] mưa reo mòn [Gb] gót nhỏ [Gb] | [Gb]
Đường dài [A] hun hút cho mắt [D] thêm sâu [D] | [Gbm]

Mưa vẫn hay mưa trên hàng [Bm] lá nhỏ [Bm] | [Bm]
Buổi chiều ngồi ngóng [Em] những chuyến mưa qua [Em]
Trên bước [Bm] chân em âm [Gbm] thầm lá đổ [Gbm]
Chợt hồn xanh buốt cho [Bm] mình xót [B] xa [Bm]

Chiều nay còn [Bm] mưa sao em [Em] không lại
Nhớ [A] mãi trong cơn đau [D] vùi
Làm sao [Em] có nhau, hằn [Gb] lên nỗi đau
[G] Bước chân em xin [Gb] về mau [Gbm] | [Gbm7]

Mưa vẫn hay mưa cho đời [Bm] biển động [Bm] | [Bm]
Làm sao em nhớ những vết [Em] chim di [Em] | [Em]
Xin hãy [Bm] cho mưa qua miền [Gbm] đất rộng [Gbm] | [Gbm]
Để người [Gbm7] phiêu lãng quên [Bm] mình lãng [Em] du [Bm]

[Bm] | [A] | [G] | [Gb7] | [Bm] | [A] | [G] | [Gbm7] | [Bm]

[A] | [G] | [Gb] | [Bm] | [A] | [G] | [Gbm] | [Bm] | [Em] | [Bm]

Mưa vẫn hay mưa trên hàng [Bm] lá nhỏ [Bm] | [Bm]
Buổi chiều ngồi ngóng [Em] những chuyến mưa qua [E] | [E]
Trên bước [Bm] chân em âm thầm [Gbm] lá đổ [Gbm] | [Gbm]
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót [B] xa [Bm]

Chiều nay còn [Bm] mưa sao em [Em] không lại
Nhớ [A] mãi trong cơn đau [D] vùi
Làm sao [Em] có nhau, hằn [Gb] lên nỗi đau
[G] Bước chân em xin [Gb] về mau [Gbm] | [Gbm7]

Mưa vẫn hay mưa cho đời [Bm] biển động [Bm] | [Bm]
Làm sao em biết [Em] bia đá không đau [Em]
Xin hãy [Bm] cho mưa [Gbm] qua miền đất rộng [Gbm]
Ngày sau [Gb7] sỏi đá [Bm] cũng cần [Em] có nhau [Bm]
Xin hãy [Bm] cho mưa [Gb] qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá [Gb] | [Gb] … cũng cần.. có [Bm] nhau

[A] | [G] | [Gbm] | [Bm] | [Em] | [Bm]

Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Hợp âm dạo (Khánh Ly): [Fm] | [G] | [Cm] | [Cm] | [F] | [F] | [Bb] | [Bb] [Eb] | [Eb] | [Am] | [Am] | [Dm] | [D] | [Gm] | [Gm] Em có [Eb] nhớ căn nhà xưa bên khu vườn [D] cải [D] [Cm] Nơi những sớm mai nằm nghe Nắng giòn...

Hợp âm dạo (Khánh Ly):

[Fm] | [G] | [Cm] | [Cm] | [F] | [F] | [Bb] | [Bb]

[Eb] | [Eb] | [Am] | [Am] | [Dm] | [D] | [Gm] | [Gm]

Em có [Eb] nhớ căn nhà xưa bên khu vườn [D] cải [D]
[Cm] Nơi những sớm mai nằm nghe
Nắng giòn [D] trên mái [D]
Ở [Bb] đó có [Gm] những lũ sên bò [F] quanh
Những vết nứt rêu tường [Eb] xanh
Có [F] giếng nước soi [Bb] trời trong [Dm]

Ở [Gsus4] đó có [Cm] lá cuốn dây [Cm] ngoài song
Có [F] gió mát đêm bình [Bb] yên
Có [Eb] những tiếng chuông gần [Cm] lắm
Vang [Dm] cùng tiếng [Eb] cầu kinh [Eb]
Ngân nga [Gm] vang [Cm7] qua sân giáo [Am] đưòng
Từng [D] ngày nghe đã [Eb] quen [Dm]

Ở [Gm] đó có những tháng năm [F] buồn tênh
Khốn khó quyết nuôi tình [Eb] duyên
Đã [F] trốn thoát qua [Bb] nhiều phen [D]
Ở [Gm] đó có [G/B] thấy nghĩa trang kề [Cm] bên
Có [F] tiếng khóc hơi đèn [Bb] nhang
Có [Eb] những sớm em tìm [Dm] đến [Dm]
Với những đóa [G] hồng khép nép giữa vòng tay ôm [G] | [G]
Theo sau lưng [Cm] em có chiếc [Am] lá mềm [Am]
Đã đổi màu [Dm] xanh lấy [Gm] hương nồng...[Gm]

[Gm] | [G/B] | [Cm] | [F] | [Bb] | [Eb] | [Cm] | [D]

[Eb] | [Eb] | [Gm] | [Csus4] | [Am] | [Dm7] | [Eb] | [Dsus4]

Ở [Gm] đó có những tháng năm [F] buồn tênh
Khốn khó quyết nuôi tình [Eb] duyên
Đã [F] trốn thoát qua [Bb] nhiều phen [D]
Ở [Gm] đó có [G/B] thấy nghĩa trang kề [Cm] bên
Có [F] tiếng khóc hơi đèn [Bb] nhang
Có [Eb] những sớm em tìm [Dm] đến [Dm]
Với những đóa [G] hồng khép nép giữa vòng tay ôm [G] | [G]
Theo sau lưng [Cm] em có chiếc [Am] lá mềm [Am]
Đã đổi màu [Dm] xanh lấy [Gm] hương nồng...

Hợp âm Sheet nhạc
Sáng tác: Xuân Điềm
Hợp âm dạo: [B] | [E]-[B] | [Ebm] | [E]-[B] [A/Db] | [E]-[B] | [Gb] | [Em]-[B] Khắp bốn phương trời gặp [E] nhau xiết tay vui [B] mừng Ôi tình thầy [Ebm] trò trường [E] xưa đẹp như trang [B] giấy Họp mặt nơi [Dbm7] đây m...

Hợp âm dạo:

[B] | [E]-[B] | [Ebm] | [E]-[B]

[A/Db] | [E]-[B] | [Gb] | [Em]-[B]

Khắp bốn phương trời gặp [E] nhau xiết tay vui [B] mừng
Ôi tình thầy [Ebm] trò trường [E] xưa đẹp như trang [B] giấy
Họp mặt nơi [Dbm7] đây muôn lòng nở [Gb] hoa
Tiếng nói tiếng cười rộn ràng như khúc tuổi [A] xanh [Gb]

Khúc hát liên [B] trường gợi [E] bao kỷ niệm êm [E/B] đềm
Tuổi đời qua [Ebm] mau tình [E] xưa vẫn còn ghi [B] nhớ
Này bạn thân [Dbm] ơi quê hương đẹp biết [Gb] bao
Đèn sách công thầy nên người chớ bao giờ [B] quên

Ta [E] như bầy chim xa tổ
Như suối [Ebm] nguồn cuộn [Bb] chảy ra đai [Gb] dương
Hôm nay nhớ bạn nhớ thầy
Mình về bên nhau cho [Dbm] thỏa lòng ước [E] mong [B]

Trước phút lên đường hẹn [E] nhau nối lại nhịp [B] cầu
Tay cầm bàn [Ebm] tay nhìn [E] nhau dặn lời tha [B] thiết
Lac bầy tha [E] phương chim mỏi cánh [Gb] bay
Mong có một [Abm] ngày trở [Gb] về viếng thăm trường [B] xưa

[B] | [E]-[B/Gb] | [Ebm] | [E]-[B]

[Dbm] | [E/Ab]-[Dbm] | [Gb] | [Em]-[B]

Khắp bốn phương trời gặp [E] nhau xiết tay vui [B] mừng
Ôi tình thầy [Ebm] trò trường [E] xưa đẹp như trang [B] giấy
Họp mặt nơi [Dbm7] đây muôn lòng nở [Gb] hoa
Tiếng nói tiếng cười rộn ràng như khúc tuổi [A] xanh [Gb]

Khúc hát liên [B] trường gợi [E] bao kỷ niệm êm [E/B] đềm
Tuổi đời qua [Ebm] mau tình [E] xưa vẫn còn ghi [B] nhớ
Này bạn thân [Dbm] ơi quê hương đẹp biết [Gb] bao
Đèn sách công thầy nên người chớ bao giờ [B] quên

Ta [E] như bầy chim xa tổ
Như suối [Ebm] nguồn cuộn [Bb] chảy ra đai [Gb] dương
Hôm nay nhớ bạn nhớ thầy
Mình về bên nhau cho [Dbm] thỏa lòng ước [E] mong [B]

Trước phút lên đường hẹn [E] nhau nối lại nhịp [B] cầu
Tay cầm bàn [Ebm] tay nhìn [E] nhau dặn lời tha [B] thiết
Lac bầy tha [E] phương chim mỏi cánh [Gb] bay
Mong có một [Abm] ngày trở [Gb] về viếng thăm trường [B] xưa

Hợp âm
Theo giọng Khánh Ly: [Dm] Hà ha ha [Am] há ha ha [Dm] hà, Con [G] ngủ, ngủ đi [Dm] con Đứa [Bb] con của [Gm] mẹ ra [Am] đời Trên [Gm] môi vang [C] vọng một [F] lời đau [Bb] thương [Em] Hai mươi [C] năm [C]... đàn con khô...

Theo giọng Khánh Ly:

[Dm] Hà ha ha [Am] há ha ha [Dm] hà,
Con [G] ngủ, ngủ đi [Dm] con
Đứa [Bb] con của [Gm] mẹ ra [Am] đời
Trên [Gm] môi vang [C] vọng một [F] lời đau [Bb] thương [Em]
Hai mươi [C] năm [C]... đàn con khôn [F] lớn [Am7]
Ra ngoài chiến [Dm] trường, [C]
Đứa [Bb] con da [Am] vàng của [Gm] mẹ [Gm]
Ngủ [Dm] đi con. [C]

Ru [F] con [F/A] , ru đã [Dm] hai lần [Dm]
Ôi tấm thân này ngày xưa bé [Gm] bỏng [Gm]
Mẹ mang [Dm] đầy bụng mẹ bồng trên tay [Dm]
Hò ho ho [Am] hó, ho ho [Dm] hò,
Con [G] ngủ ngủ đi [Dm] con [Gm] | [C]

Hò ho ho [G] hó, ho ho [C] hò,
Con [Fm] ngủ, ngủ đi [C] con
Đưa [Ab] con của [F] mẹ ra [G] đời
Trên [F] môi vang [Bb] vọng một [Eb] lời đau [Ab] thương [Ab]
Hai mươi [Bb] năm [C7] đàn con khôn [Eb] lớn [Gm]
Ra ngoài chiến [C] trường, [Bb]
Đứa [Ab] con da [G] vàng lạc [Fm] hồng [F]
Ngủ đi [C] con. [Bb]

Ru [Eb] con [G], nay đã [C] phong trần [C]
Ôi vết thương nào đục sâu [F] da nồng [Fm]
Thịt xương này [Cm] mẹ nhọc nhằn hôm [C] mai [C]
Hò ho ho [Gm] hó, ho ho [C] hò,
Con [Fm] ngủ, ngủ đi [C] con [F]
Hò ho ho [Gm] hó, ho ho [Cm] hò,
Sau [F] ngủ, tuổi [C] hai mươi [F]
Hò ho ho [Gm] hó, ho ho [Cm] hò,
Sau [Fm] ngủ, tuổi [C] hai mươi [F]
Hò ho ho [Gm] hó, ho ho [Cm] hò,
Sau [F] ngủ, tuổi [Cm] hai mươi ...

Hợp âm Sheet nhạc
Sáng tác: Nguyệt Ánh
SAO ĐÀNH XA EM - Khánh Ly Điệu: Boston Đêm [Am] nay một mình em Cô [A7] đơn dưới ánh đèn [Dm] vàng Đêm [E7] nay để hồn em đi [F] hoang [Am] Trong cơn đau nghe nước mắt mặn [Dm] lời Trong cơn [G] mê em khóc đã nhiều [C] r...

SAO ĐÀNH XA EM - Khánh Ly

Điệu: Boston

Đêm [Am] nay một mình em
Cô [A7] đơn dưới ánh đèn [Dm] vàng
Đêm [E7] nay để hồn em đi [F] hoang [Am]
Trong cơn đau nghe nước mắt mặn [Dm] lời
Trong cơn [G] mê em khóc đã nhiều [C] rồi
Khói thuốc [Am] nào đưa em vào dĩ vãng
Hơi men [E7] nào đưa em vào tương [Am] lai

Mưa [Am] rơi giọt lệ rơi
Theo [A7] nhau dẫm nát hồn [Dm] người
Trăng [E7] rơi cuộc tình ta chia [F] phôi [Am]
Anh thương em cho em hết nụ [Dm] cười
Anh yêu [G] em cho em hết cuộc [C] đời
Góp nỗi [Am] sầu anh chôn vùi quá khứ
Gom cơn [E7] buồn em xa người hôm naỵ.

Bờ môi [Am] em giờ lạnh giá, mùa [Dm] xuân tàn không [F] hay
Bàn tay [Am] nào buốt [C] giá chờ [E7] anh về đêm [Am] nay
[A7] Mưa vẫn [Dm] rơi rơi giữa lòng [Am] đời
Anh vẫn [E7] đi quên mất một [Am] người
Sao đành xa [C] em, sao đành quên [E7] em
Sao đành bỏ [D] em… [Am]

Yêu nhau một đêm xuân
Bên [A7] em anh đánh mất đường [Dm] về
Xa [E7] nhau tàn mùa xuân không [F] hay [Am]
Em đưa tay mong bắt ánh mặt [Dm] trời
Em quay [G] lưng mong trốn tránh loài [C] người
Tiếng hát [Am] buồn em ru mình phút cuối
Xa nhau [E7] rồi em còn gì anh [Am] ơi ...

Hợp âm Sheet nhạc
RU ĐỜI ĐI NHÉ - Khánh Ly Nhịp: 3/4, tempo: 90, điệu: Slow Rock ===== [Dm] | [C] | [E/B] | [Am] | [Dm] | [Am/C] | [Bm] | [Am]  Có [Dm] khi mưa ngoài trời [Dm/F] Là giọt nước mắt [C] em [Am]  Đã [Dm] nương theo vào [E] đời...
RU ĐỜI ĐI NHÉ - Khánh Ly

Nhịp: 3/4, tempo: 90, điệu: Slow Rock
=====

[Dm] | [C] | [E/B] | [Am] | [Dm] | [Am/C] | [Bm] | [Am] 

Có [Dm] khi mưa ngoài trời
[Dm/F] Là giọt nước mắt [C] em [Am] 
Đã [Dm] nương theo vào [E] đời
[E/Ab]  Làm từng nỗi ưu [Am] phiền [Am] 

Ngoài phố mùa [Am] đông
Đôi môi [Dm] em là đốm [Am] lửa hồng [Am] 
Ru đời đi [Dm] nhé
Cho ta [G] nương nhờ lúc [C] thở than [Dm]
Chân [Am] đi nằng nặng
Hoang mang ta [Dm] nghe tịch lặng
Rơi [Bm] nhanh [E] dưới [E]... khe im [Am] lìm [Am] 

Ru đời đi [Dm] nhé
Ôi môi [G] ngon này giữa [C] trần gian [Am] 
Ru từng chiếc [Dm] bóng
Lênh [E] đênh vào giấc [Am] ngủ ngon [Dm] 
Cho [E] tôi tay gối mong [Am] manh [Dm]
Cho [E] tôi ôm lấy vai [Am] thon [Am] 

[Dm] | [Am] | [E] | [Am] | [Dm] | [Dm/A] | [E] | [Am] 

Có [Dm] khi mưa ngoài trời
[Dm/F] Là giọt nước mắt [C] em [Am] 
Đã [Dm] nương theo vào [E] đời
[E/Ab]  Làm từng nỗi ưu [Am] phiền [Am] 

Ngoài phố mùa [Am] đông
Đôi môi [Dm] em là đốm [Am] lửa hồng [Am] 
Ru đời đi [Dm] nhé
Cho ta [G] nương nhờ lúc [C] thở than [Dm]
Chân [Am] đi nằng nặng
Hoang mang ta [Dm] nghe tịch lặng
Rơi [Bm] nhanh [E] dưới [E]... khe im [Am] lìm [Am] 

Ru đời đi [Dm] nhé
Ôi môi [G] ngon này giữa [C] trần gian [Am] 
Ru từng chiếc [Dm] bóng
Lênh [E] đênh vào giấc [Am] ngủ ngon [Dm] 
Cho [E] tôi tay gối mong [Am] manh [Dm]
Cho [E] tôi ôm lấy vai [Am] thon [Am] 

Hợp âm Sheet nhạc
ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG - Khánh Ly Intro (Valse): [E] | [Gbm] | [B] | [B] | [E] | [B] | [E] 1. Tìm [E] em tôi tìm mình [A] hạc xương mai Tìm trên non ngàn một [E] cành hoa khôi Nụ cười mong [Gb] manh, một [B] hồn yếu đuối Một...

ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG - Khánh Ly

Intro (Valse):

[E] | [Gbm] | [B] | [B] | [E] | [B] | [E]

1. Tìm [E] em tôi tìm mình [A] hạc xương mai
Tìm trên non ngàn một [E] cành hoa khôi
Nụ cười mong [Gb] manh, một [B] hồn yếu đuối
Một [Gbm] bờ môi [B7] thơm, một [E] hồn giấy [Abm] mới. [Em]

Tìm [E] em tôi tìm, nhủ lòng tôi ơi
Tìm [Dbm] đêm chưa từng, tìm ngày tinh khôi
Tìm [Gbm] chim trong đàn ngậm hạt sương bay
Tìm [Dbm] lại trên [E] sông những [Ab] dấu [Dbm] hài [Gbm] | [Ab]

Tìm [Dbm] em xa gần, đất trời rộn ràng
Tìm [A] trong sương hồng, trong [Dbm] chiều bạc mệnh
Trăng [A] tàn nguyệt tận chưa [Gb] từng tuyệt [Dbmaj7] vọng đâu [Bbm] em [Eb] | [Ab]

[Db] Tìm trong vô thường có đôi dòng kinh, sấm [Bbm] bay rền [Ebm] vang
Bỗng tôi thấy [Ab] em dưới chân cội [Db] nguồn
Tôi mời em về đêm gội mưa [Gb] trăng
Em [Ab] ngồi bốn bề thơm ngát hương [Db] trầm [Gb] | [Db] | [Gb] | [Db]

Trong vườn mưa tạnh, tiếng nhạc hân [Gb] hoan
Trăng [Ab] vàng khai hội một đoá hoa [Db] quỳnh [Gb]

[Db] | [Gb] | [Db] | [Db] | [Db] | [Absus4] | [Ebm/Bb] | [Gb] | [Db]

| [Gb] | [Gb] | [Ebm] | [Db] | [Db] | [Gb] | [Ebm] | [Db] | [Gb]

Blues :

Từ nay tôi đã có người
Có [Db] em đi đứng bên đời líu [Gb] lo
Từ nay tôi đã có tình
Có [Db] em yêu dấu lẫy lừng nói [Gb] thưa
Từ [B] em tôi đã đắp bồi
Có [Gb] tôi trong dáng em ngồi trước [Bm] sân.

Mùa [Bm] đông cho em nỗi buồn [Gb]
Chiều em ra [D] đứng hát kinh đầu [Gbm] sông [Bm]
Tàn [Gb] đông con nước kéo [A] lên [Em]
Chút tình mới chớm đã viên [B] thành.

Slow :

2. Từ B nay anh đã có người
Biết [Gb] ơn sông núi đáp đền tiếng [B] ca
Mùa xuân trên những mái nhà
Có [Gb] con chim hót tên là ái [B] ân.

[E] | [E] | [B] | [E] | [E] | [E] | [E] | [B] | [B] | [E]

Valse :

Sen hồng một nụ, em ngồi một [A] thuở
Một [Em] thuở yêu [Db] nhau có [Gbm] vui cùng sầu
Từ rạng đông [B7] cao đến [E] đêm ngọt ngào
Sen [Gbm] hồng một [A] độ, em [Am] hồng một thuở xuân xanh [E]
Sen [Db] buồn một [A] mình
Em [Gbm] buồn đền [B] trọn mối [E] tình.

Sen hồng một [B] nụ, em [E] ngồi một [Am] thuở
Một [E] thuở yêu [Dbm] nhau có [Gbm] vui cùng sầu
Từ [B] rạng đông cao đến [E] đêm ngọt ngào
Sen [Abm] hồng một [A] độ, em [Am] hồng một thuở xuân xanh [E]
Sen [Db] buồn một [A] mình
Em [Gbm] buồn đền [B] trọn mối... [E] tình.

[A] | [A] | [E] | [E] | [A] | [A] | [E] | [A]

Slow :

Một chiều em đứng cuối [E] sông, gió [B] mùa thu rất ân [A] cần
Chở [Bm] lời kinh đến núi [Dbm] non, những [Bm] lời tình [Em] em trối [A] trăn
Một thời yêu dấu đã [E] qua, gót [D] hồng em muốn quay [A] về
Dù [Bm] trần gian có xót [Dbm] xa, cũng [Bm] đành về với quê [A] nhà.

[E] | [A] | [Am] | [Am] | [Am] | [Dm] | [F] - [E] | [Am] | [Dm] | [E] - [A7]

Từ [Dm] đó trong vườn [Am] khuya, ôi [A] áo xưa em [D] là
Một [C7] chút mây phù [C] du, đã [F] thoáng qua đời [E] ta
Từ [Dm] đó trong hồn [A7] ta, ôi tiếng chuông não [Dm] nề
Ngựa [Bb] hí vang rừng [C] xa, vọng [F] suốt đất trời kia
Từ [Dm] đó ta ngồi [Am] mê, để thấy trên đường [Dm] xa
Một chuyến xe tựa [C] như, vừa [F] đến nơi chia [A] lìa.

[Dm] | [Am] | [Am] | [Dm] | [G] | [F] | [E] | [Dm] | [Am]

[Am] | [Dm] | [G] | [C] | [F] | [Am]

Từ [Dm] đó ta nằm [Am] đau, ôi [A] núi cũng như [Dm] đèo
Một [G] chút vô thường [C] theo, từng [F] phút cao giờ [E7] sâu
Từ [Dm] đó hoa là em, một [A] sớm kia rất [Dm] hồng
Nở [G] hết trong hoàng [C] hôn, đợi [F] gió vô thường [A] lên
Từ [Dm] đó em là [Am] sương, rụng mát trong bình [Dm] minh
Từ [G] đó ta là [C] đêm, nở [E7] đoá hoa vô [A] thường.

Từ [Dm] đó em là [Am] sương, rụng mát trong bình [Dm] minh
Từ [G] đó ta là [C] đêm, nở [E7] đoá hoa vô [A] thường...

Hợp âm Sheet nhạc
Sáng tác: Bùi Trọng Nghĩa
Hợp âm dạo (Khánh Ly): [F] | [C] | [F] | [C] | [Dsus4] | [Bb] | [C] | [G] | [C] [G/B] | [Am] | [Em] | [F] | [Fm] | [G] | [G] | [G] Hà Nội [C] chiều thu, tay ôm [G] giấc mơ Bụi mờ đường [Am] vắng, phố chiều nhạt [C] nắng...

Hợp âm dạo (Khánh Ly):

[F] | [C] | [F] | [C] | [Dsus4] | [Bb] | [C] | [G] | [C]

[G/B] | [Am] | [Em] | [F] | [Fm] | [G] | [G] | [G]

Hà Nội [C] chiều thu, tay ôm [G] giấc mơ
Bụi mờ đường [Am] vắng, phố chiều nhạt [C] nắng
Hồ [Dsus4] Tây cành liễu nghiêng [Gbm] bờ,
Gọi mùa thu [G] vương tóc tơ.
Hà nội chiều thu, thơm lên cánh môi.
Mùi hương hoa [C] sữa ngọt ngào ngõ [G] tối.

Có [Am] nghe tiếng gió gọi [C] thầm,
Thu nghiêng [G] gót sang, đỏ chín lá [C] vàng. [G]
Dòng sông Hồng [C] ơi, về trong chiều [G/B] vắng
Gọi lá nghiêng [C] cành rơi từng sợi [Em] nắng.
Đâu [Dm] đây có tiếng [Bb] chuông chùa
Mang mùa thu [C] tới Thăng Long đứng [G] soi. [G]

Hồ Gươm nghìn [C] thu, mặt gương còn [G/B] sáng,
Một ánh trăng [Am7] vàng soi vào năm [Em] tháng
Bâng [Dm] khuâng bỗng nhớ phố phường
Cho lòng tơ [G] vương, Hà Nội yêu [C] thương.

Hợp âm
Sáng tác: Trần Duy Đức
Hợp âm dạo: [C] | [G] | [C] | [C] | [Em] | [Dm] | [G] | [Cm] | [C] | [Am] | [F] | [Em] | [D] | [F] | [G]-[C] | [Gm] Có ngọn gió [C] lùa gió [Em] lùa đùa vai tóc [Em7] rối [A] Mang hương bốn [F] mùa bốn [Em] mùa thơm tóc...

Hợp âm dạo: [C] | [G] | [C] | [C] | [Em] | [Dm] | [G] |

[Cm] | [C] | [Am] | [F] | [Em] | [D] | [F] | [G]-[C] | [Gm]

Có ngọn gió [C] lùa gió [Em] lùa đùa vai tóc [Em7] rối [A]
Mang hương bốn [F] mùa bốn [Em] mùa thơm tóc em [Dm] xưa [G7]
Có vệt nắng [C] đầy nắng [G] đầy ủ hơi êm [Em] ấm [Am]
Xua tan tháng [F] ngày, tháng [G] ngày [F] lạnh vắng vòng [C] tay. [Am]

[C] Có nốt nhạc [F] trầm, nhạc [Dm] trầm lạc trong hơi [G] thở [Em]
Mang lời thì [G] thầm, thì thầm một thuở xa [Bb] xăm [Am]
Có hạt sương [Dm] đêm, sương [G] đêm đọng trên mắt [C] ướt [Am]
Rụng xuống môi [Em] mềm, môi [Dm] mềm [G] dỗi tình chưa [C] quên. [C]

Ba mươi [F] năm [Dm], tưởng giấc ngủ [Am] sâu [Dm7]
Có con chim [G7] hót trên [F] đầu ngọn [Bb] lau [Am]
Giật [F] mình [Em],  tỉnh giấc chiêm [Bb] bao [Dm]
Không dưng về [G] lại ngọt ngào thế [C] gian. [C]

[C] | [C] | [G] | [Cm] | [C] | [Dm] | [G] | [Cm] | [C]

[Am] | [F] | [Em] | [Dm] | [F] | [G]-[C] | [Gm]

Có ngọn gió [C] lùa gió [Em] lùa đùa vai tóc [Em7] rối [A]
Mang hương bốn [F] mùa bốn [Em] mùa thơm tóc em [Dm] xưa [G7]
Có vệt nắng [C] đầy nắng [G] đầy ủ hơi êm [Em] ấm [Am]
Xua tan tháng [F] ngày, tháng [G] ngày [F] lạnh vắng vòng [C] tay. [Am]

[C] Có nốt nhạc [F] trầm, nhạc [Dm] trầm lạc trong hơi [G] thở [Em]
Mang lời thì [G] thầm, thì thầm một thuở xa [Bb] xăm [Am]
Có hạt sương [Dm] đêm, sương [G] đêm đọng trên mắt [C] ướt [Am]
Rụng xuống môi [Em] mềm, môi [Dm] mềm [G] dỗi tình chưa [C] quên. [C]

Ba mươi [F] năm [Dm], tưởng giấc ngủ [Am] sâu [Dm7]
Có con chim [G7] hót trên [F] đầu ngọn [Bb] lau [Am]
Giật [F] mình [Em],  tỉnh giấc chiêm [Bb] bao [Dm]
Không dưng về [G] lại ngọt ngào thế [C] gian.

Hợp âm
Sáng tác: Khuyết danh
MÙA HỘI HOA - Khánh Ly Nhịp: 2/4, tempo: , điệu: Valse ===== [Am] | [Bm] | [Dbm] | [Dm] | [Dm] | [Am] | [Em] | [Abm] | [E] Trăng đã [E] lên, trăng đã lên, Hương ngát thơm bao ưu huyền vườn thu thiết [Dm] tha, Trăng sáng...

MÙA HỘI HOA - Khánh Ly

Nhịp: 2/4, tempo: , điệu: Valse
=====

[Am] | [Bm] | [Dbm] | [Dm] | [Dm] | [Am] | [Em] | [Abm] | [E]

Trăng đã [E] lên, trăng đã lên,
Hương ngát thơm bao ưu huyền vườn thu thiết [Dm] tha,
Trăng sáng soi, trên lá hoa,
Dâng nhớ [E] bao câu mong chờ nhạc xưa đã [C] qua
Xa xôi [Am] rồi, nhớ [Dm] thương
Ai mong [G7] chờ vấn [C] vương
Riêng có [Em] ta [A7] , tim xót [Dm] xa,
Luyến thương [Am] bao khúc ca [E7] xưa đã phai [Am] nhòa.

Bạn lòng ơi đã bao [G] đêm thức trông [F] trăng sáng long [E] lanh
Nhìn dòng [Am] sông nước trong [G] xanh cuốn trôi [F] nhanh giữa đêm [E] thanh
Rất mong [B7] chờ nhớ, bao khúc [A] nhạc thắm,
Nay đâu [E7] còn nữa, đã quá [A] xa
Và từ [Am] đây mỗi khi [G] nghe khúc ca [F] xưa lúc gió [E] mưa
Thì lòng [Am] ta thấy xót [G] xa nhớ thiết [F] tha phút đã [E] qua
Đã phai [B7] nhòa hết, hoa xưa [A] tàn hết,
Nhưng ngàn [B7] thu mãi trong tim [E] ta.

[Am] Thu đã qua, Bao lá hoa,
Theo gió bay, bay quay quần rụng theo gió [E7] đưa
Mây vẫn xanh, trăng vẫn thanh
Nhưng thấy đâu khúc ca đẹp nhạc êm [Am] thắm tươi
Ai xa vời có [Dm] hay, bao nhiêu [G7] ngày gió [C] bay
Bao lá [Gm6] khô [A7] , theo gió [Dm] thu
Rớt trên [Am] đôi mắt đôi [E7] môi khóc mong [Am] chờ

Nhớ thấm thiết, thương ngàn kiếp
khắp bên [E7] tôi bao khúc nhạc Vàng đêm [Am] nao.
Gió cuốn gió, lá vàng úa,
Nhưng ai đâu có thấu [E7] được lòng ta [Am]

Hợp âm Sheet nhạc
Sáng tác: Phạm Duy
NGHÌN TRÙNG XA CÁCH - Khánh Ly Intro - Boston: [E] | [E] | [E] | [A] | [A] | [A] | [E] | [E] () Nghìn trùng xa [E] cách người [A] đã đi [E] rồi Còn gì đâu [E] nữa mà [A] khóc với [E] cười Mời người lên [Emaj7] xe về [E7]...

NGHÌN TRÙNG XA CÁCH - Khánh Ly

Intro - Boston:

[E] | [E] | [E] | [A] | [A] | [A] | [E] | [E] ()

Nghìn trùng xa [E] cách người [A] đã đi [E] rồi
Còn gì đâu [E] nữa mà [A] khóc với [E] cười
Mời người lên [Emaj7] xe về [E7] miền quá [A] khứ
Mời người đem [B] theo toàn vẹn thương [Dbm] yêu

Đứng tiễn người [B] vào dĩ vãng nhạt [E] màu
Sẽ có chẳng [Gb7] nhiều đớn [B] đau
Nối gót người [E] vào dĩ vãng nhiệm [A] màu
Có lũ kỷ [E] niệm trước [B] sau

Vài cánh xương [E] hoa nằm ép trong [Dbm] thư
Rồi sẽ tan [A] như bụi [E] mờ
Vạt tóc nâu [A] khô còn chút thơm [E] tho
Thả gió bay [B7] đi mịt [E] mù

Nghìn trùng xa [E] cách [Am] người đã đi [E] rồi
Còn gì đâu [E] nữa mà [Am] giữ cho [E] người.

Trả hết về [Em] người chuyện cũ đẹp ngời
Chuyện đôi [G] ta buồn [Am] ít hơn [Bsus4] vui
Lời khóc, lời [Em] cười
Chuyện ngắn chuyện [B] dài
Trả hết cho [Am] người, cho người [B] đi

Trả hết cho [Em] ai ngày tháng êm [G] trôi
Đường ta [Am] đi trời đất yên [B] vui
Rừng vắng ban [Am] mai, đường [D] phố trăng [G] soi
Trả hết cho [Em] người, cho người [Bm] đi

Trả hết cho [Bm] ai cả những chua cay
Ngày chia [D] tay, lặng [Am] lẽ mưa [B] rơi
Một tiếng thương [Am] ôi, gửi đến cho [B] người
Trả nốt đôi [Gb7] môi gượng [B] cười

Nghìn trùng xa cách đời [Em] đứt ngang [B] rồi
Còn lời trăn [B] trối gửi [Em] đến cho [B] người.
Nghìn trùng xa [E] cách người [Am] cuối chân [E] trời
Đường dài hạnh [E] phúc, cầu [Am] chúc cho [E] người.

Hợp âm Sheet nhạc