DIỄM XƯA

Sáng tác Ns Trịnh Công Sơn
Nhịp điệu Slow Rock
Thể loại Nhạc Phim, Nhạc Trịnh
Đã xem 16239

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Hợp âm dạo (Khánh Ly):

[Am] | [Em] | [Em][F] | [Esus4]

[G6] Mưa vẫn mưa [Am] bay trên tầng tháp cổ [Am]
Dài tay em [Esus4] mấy thuở mắt xanh [Dm] xao [Dm]
Nghe lá thu [Am] mưa reo mòn gót [E] nhỏ
[Am] Đường dài hun [Em] hút cho mắt thêm [Am] sâu [Am]

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá [Em] nhỏ [Am]
Buổi chiều ngồi [Em7] ngóng những chuyến mưa [Dm] qua [F]
Trên bước chân [Am] em âm thầm lá [E] đổ [E]
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót [Asus4] xa [A]

Chiều nay còn [F] mưa sao em không [Dm] lại
Nhớ [Am] mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có [Dm] nhau, hằn lên nỗi [E] đau
Bước [Em] chân em xin về [E] mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển [Am] động [Am]
Làm sao em nhớ những vết chim [Dm] di [Em]
Xin hãy cho [Am] mưa qua miền đất [E] rộng [E]
Để người phiêu [Em] lãng quên mình lãng [Am] du [Am]

[Am] | [Am] | [Am][Dm] | [Dm]

[Am] | [E] | [E][Am] | [Am]

Chiều nay còn [Dm] mưa sao em không [F] lại
Nhớ [Dm] mãi trong cơn đau [Am] vùi
Làm sao có [Dm] nhau, hằn lên nỗi [E] đau
Bước [Dbm] chân em xin về [E] mau

Mưa vẫn hay [Am] mưa cho đời biển động [Am]
Làm sao em nhớ những biết bia đá không [Dm] đau [Em]
Xin hãy cho [Am] mưa qua miền đất [E] rộng [E]
Ngày sau sỏi [Em7] đá [E7]... cũng cần có [Am] nhau

 

x

Esus4

23

Thế tay

x

Asus4

12

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

Hợp âm dạo: [Bb] | [Bbm] | [Ebm][Ebm] | [Cm][Cm][F]

Mưa vẫn mưa bay trên tầng [Bbm] tháp cổ [Bbm][Bbm]
Dài tay em [Bbm7] mấy thuở mắt [Ebm] xanh xao [Ebm][Ebm]
Nghe lá thu [Bbm] mưa reo mòn [F] gót nhỏ [F][F]
Đường dài hun hút cho mắt [Bbm] thêm sâu [Bbm][F]

Mưa vẫn hay mưa trên hàng [Bbm] lá nhỏ [Bbm][Bbm]
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến [Ebm] mưa qua [Ebm][Ebm]
Trên bước chân [Bbm] em âm thầm [F] lá đổ [F][F]
Chợt hồn xanh buốt cho mình [Bb] xót xa [Ebm][Bbm]

Chiều nay còn [Bbsus4] mưa sao em không [Ebm] lại
Nhớ mãi trong cơn đau [Bb] vùi
Làm sao có [Ebm] nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về [Fm] mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời [Bb] biển động [Bbm][Bbm]
Làm sao em biết những biết bia đá [Ebm] không đau [Ebm][Ebm]
Xin hãy [Bbm] cho mưa qua miền [F] đất rộng [F][F]
Để người phiêu lãng quên mình [Bbm] lãng du [Bbm][Bbm]

[Bbm] | [Ebm] | [Ebm][Cm] | [Cm][F]

Mưa vẫn hay mưa trên hàng [Bbm] lá nhỏ [Bbm][Bbm]
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến [Ebm] mưa qua [Ebm][Ebm]
Trên bước chân [Bbm] em âm thầm [F] lá đổ [F][F]
Chợt hồn xanh buốt cho mình [Bb] xót xa [Ebm][Bbm]

Chiều nay còn [Gb] mưa sao em không [Ebm] lại
Nhớ mãi trong cơn đau [Bbm] vùi
Làm sao có [Eb] nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về [F] mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời [Bbm] biển động [Bbm][Bbm]
Làm sao em biết những biết bia đá [Ebm] không đau [Ebm][Ebm]
Xin hãy [Gb] cho mưa qua miền [F] đất rộng [F][F]
Để người phiêu lãng [Bbm] quên mình lãng du [Bbm]

Xin hãy [Gb] cho mưa qua miền [F] đất rộng [F][F]
Ngày sau sỏi đá đá [F] | [F] … cũng cần [Bbm] có nhau [Ebm][Bbm]

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Bbm7

123

Thế tay

x

Bbsus4

34

Thế tay

Intro:

[Bm] | [A] | [G] | [Gb7] | [Bm] | [A] | [G] | [Gbm7] | [Bm]

[A] | [G] | [Gb] | [Bm] | [A] | [G] | [Gbm] | [Bm] | [Em] | [Bm]

Mưa vẫn mưa bay trên [Bm] tầng tháp cổ [Bm] | [Bm]
Dài tay em [B] mấy thuở mắt [Em] xanh xao [Em] | [Em]
Nghe lá thu [Bm] mưa reo mòn [Gb] gót nhỏ [Gb] | [Gb]
Đường dài [A] hun hút cho mắt [D] thêm sâu [D] | [Gbm]

Mưa vẫn hay mưa trên hàng [Bm] lá nhỏ [Bm] | [Bm]
Buổi chiều ngồi ngóng [Em] những chuyến mưa qua [Em]
Trên bước [Bm] chân em âm [Gbm] thầm lá đổ [Gbm]
Chợt hồn xanh buốt cho [Bm] mình xót [B] xa [Bm]

Chiều nay còn [Bm] mưa sao em [Em] không lại
Nhớ [A] mãi trong cơn đau [D] vùi
Làm sao [Em] có nhau, hằn [Gb] lên nỗi đau
[G] Bước chân em xin [Gb] về mau [Gbm] | [Gbm7]

Mưa vẫn hay mưa cho đời [Bm] biển động [Bm] | [Bm]
Làm sao em nhớ những vết [Em] chim di [Em] | [Em]
Xin hãy [Bm] cho mưa qua miền [Gbm] đất rộng [Gbm] | [Gbm]
Để người [Gbm7] phiêu lãng quên [Bm] mình lãng [Em] du [Bm]

[Bm] | [A] | [G] | [Gb7] | [Bm] | [A] | [G] | [Gbm7] | [Bm]

[A] | [G] | [Gb] | [Bm] | [A] | [G] | [Gbm] | [Bm] | [Em] | [Bm]

Mưa vẫn hay mưa trên hàng [Bm] lá nhỏ [Bm] | [Bm]
Buổi chiều ngồi ngóng [Em] những chuyến mưa qua [E] | [E]
Trên bước [Bm] chân em âm thầm [Gbm] lá đổ [Gbm] | [Gbm]
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót [B] xa [Bm]

Chiều nay còn [Bm] mưa sao em [Em] không lại
Nhớ [A] mãi trong cơn đau [D] vùi
Làm sao [Em] có nhau, hằn [Gb] lên nỗi đau
[G] Bước chân em xin [Gb] về mau [Gbm] | [Gbm7]

Mưa vẫn hay mưa cho đời [Bm] biển động [Bm] | [Bm]
Làm sao em biết [Em] bia đá không đau [Em]
Xin hãy [Bm] cho mưa [Gbm] qua miền đất rộng [Gbm]
Ngày sau [Gb7] sỏi đá [Bm] cũng cần [Em] có nhau [Bm]
Xin hãy [Bm] cho mưa [Gb] qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá [Gb] | [Gb] … cũng cần.. có [Bm] nhau

[A] | [G] | [Gbm] | [Bm] | [Em] | [Bm]

x

Gbm7

1234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan