Thông tin về ca sĩ Lê Bảo

Hợp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử về ca sĩ Lê Bảo. Nếu có mời bạn đóng góp vào : [email protected], chân thành cảm ơn.

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Lê Bảo thể hiện

LẠI GẦN VỚI NHAU - Khánh Ly Nhịp: 3/4, tempo: 176, điệu: Boston ===== Hợp âm dạo (Capo II.): [E] | [E] | [Dbm] | [A] | [E/B] | [Dbm/Ab] | [E/B] | [B] | [B] Lại [B] gần, gần lại với [E] nhau Ngồi gần nhau [Abm] hơn, ngồi...

LẠI GẦN VỚI NHAU - Khánh Ly

Nhịp: 3/4, tempo: 176, điệu: Boston
=====

Hợp âm dạo (Capo II.):

[E] | [E] | [Dbm] | [A] | [E/B] | [Dbm/Ab] | [E/B] | [B] | [B]

Lại [B] gần, gần lại với [E] nhau
Ngồi gần nhau [Abm] hơn, ngồi kề bên [A] nhau
Đừng bỏ [E] tôi đi hai mươi năm rồi
Còn gì cho [A] anh, còn gì cho [B] tôi
Còn gì cho [E] em, không còn [Gbm] gì
Không còn [B] gì, còn lại chiến [E] tranh

ĐK:
[A] Đêm Sông Hương nhung [Gbm] nhớ
Ngày Cửu [B] Long mơ, mơ [E] thấy gì?
Mơ một [Db] ngày Hồng Hà góp Hội [Gbm] Trùng Dương
[Am] Đây quê hương trông [Abm7] ngóng
Và mẹ chờ [E] mong, mong những [Dbm] gì?
Mong tìm [A] lại một ngày giấc ngủ [E] bình yên

[B] Lại gần, gần lại với [E] nhau
Ngồi gần nhau [Abm] hơn ngồi kề bên [A] nhau
Từng hàng [E] thương đau trên cây u sầu
Hạt rụng cho [A] anh để lại cho [B] em
Từ ngày mang [Dbm] tên sao [Gb] còn buồn
Sao [B] thù hằn, tủi hờn [E] đất đen

[B] | [B] | [B] [B]

Lời 2:
Gọi [B] thầm gọi thầm với [E] nhau
Gọi bằng tên [E/Ab] anh, gọi bằng tên [A] em
Mặt trời quê [E] hương soi chung da mình
Lại gần đi [A] anh, lại gần đi [B] em
Lại gần nhau [Dbm] thêm, không còn [Gbm] gì
Không còn [B] gì, còn lại trái [E] tim

ĐK 2:
[A] Hai mươi năm chinh [Gbm] chiến
Mẹ ngủ [B] không yên, quanh chúng [E] mình
Ôi từng [Db] ngày tuổi này máu lạnh [Gbm] trong xương
[Am] Hai mươi năm tôi [B] lớn, thù hận [E] vai mang
Chưa có [Dbm] lần, chưa một [A] lần tìm được giấc ngủ [E] bình yên

[B] Gọi thầm gọi thầm với [E] nhau
Gọi bằng tên [Abm] anh, gọi bằng tên [A] em
Thù hận [E] xin quên đây quê hương mình
Còn gì [A] đâu anh, còn gì đâu [B] em
Tuổi nhỏ [Dbm] cô đơn thôi đừng [Gbm] buồn
Thôi [B] đừng uồn, tủi lòng [E] núi sông...

[B] | [E] | [B] | [B] | [B] | [B] | [B] | [E]

Hợp âm Sheet nhạc