Hợp âm dạo (Thiên Kim – Capo I.): [D] | [D] | [Gbm] | [A] | [Em] | [G][Em7][A] [G][G] | [D] | [Bm7] | [G] | [A] | [D][A] Nhìn những mùa thu [D] đi, em nghe sầu lên trong nắng Và lá rụng ngoài [Em] song, nghe tên mình......