Lời bài hát

Hợp âm dạo (Thiên Kim - Capo I.):

   

   

Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng 

Nhìn những lần thu đi, tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm, hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng   

Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè
Và gió hôn tóc thề, rồi mùa thu bay đi
Trong nắng vàng chiều nay, anh nghe buồn mình trên ấy
Chiều cuối trời nhiều mây, đơn côi bàn tay quên lối
Đưa em về nắng vương nhè nhẹ 

Đã mấy lần thu sang, công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa, anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đến thu này thì mộng nhạt phai.   

   

 

Gió heo may đã về, chiều  tím loang vỉa hè
Và gió hôn tóc thề,  rồi mùa thu bay đi
 Trong nắng vàng chiều nay, anh nghe buồn mình trên ấy
Chiều cuối trời nhiều mây, đơn côi bàn tay quên lối
Đưa em về nắng vương nhè nhẹ 

Đã mấy lần thu sang, công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa, anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đến thu này thì mộng nhạt phai.   

Chuyện chúng mình ngày xưa, anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đến thu này ...thì mộng nhạt phai.

     

Sheet nhạc bài: NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI

Hợp âm