Hợp âm TÔI BIẾT TÔI YÊU   1. [D] Tôi biết tôi [G] yêu, những con [Em] đường, những con [G] đường Ðường về hai [C] miền Bắc [G] Nam [G] [Em] Ðêm [Bm] nằm [Em] ngủ [D] muộn [A] mà ước [D] mong [G] [Bm] Ðêm [Em] ngủ [D] muộn [A] mà nhớ [G] thương. [G] Đường còn thênh thang hay [Bm] đã ngăn chân [D] quen [E] Đường còn hiên [A] ngang hay đã [Am7] thêm ươn hèn [D] Ðường......