Thông tin về nhạc sĩ Sondita

Sondita

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Sondita sáng tác

Sheet nhạc

THÁNG MẤY CHIA TAY

Sáng tác: Sondita
THÁNG MẤY CHIA TAY - Khởi My Nhịp: 4/4, tempo: 143, điệu: Chưa chon ===== Hỏi bầu [Am] trời sao mưa chẳng [Em/G] rơi Hỏi nỗi [F] buồn sao không đáp [C] lời Mang nước [G] mắt ra phơi, ký [Am] ức ra khơi Đến [E] đâu tìm ni...