Sheet nhạc bài: MÙA THU CÁNH NÂU

Hợp âm

Lời bài hát

 
Em về qua đường cũ, nghe nhịp bước chân bơ vơ.
Hàng cây ngày xưa, buồn trơ đón trên từng lá mong chờ.
Quán chiều ngủ say, giấc buồn trên cây.
Em nhìn thu vàng úa, nghe đời hắt hiu trên môi.
Mình em chiều quên,
Làm nghiêng bóng trên đường vắng âm thầm.
Xa cách rồi còn ai, thương giấc buồn trên tay
Em lang thang một mình thương yêu trống vắng.
Mùa thu cánh nâu, vàng con lá sầu.
Em đi, một mình cô đơn trái chín.
Chiều lên gió cao, hú gọi tên nhau.
Em nhìn thu vàng úa, nghe đời hắt hiu trên môi.
Mình em chiều quên,
Làm nghiêng bóng trên đường vắng âm thầm.
Xa cách rồi còn ai, thương giấc buồn trên tay
Em lang thang một mình thương yêu trống vắng.
Mùa thu cánh nâu, vàng con lá sầu.
Em đi, một mình cô đơn trái chín.
Chiều lên gió cao, hú gọi tên nhau.
Em về nghe đời nhớ, trên từng ngón tay cô đơn.
Nhịp chân gầy xanh, buồn như lá thu ngày tháng hao mòn.
Em về chiều nay, thu vàng trên tay.