PHIÊN KHÚC MÙA ĐÔNG

Sáng tác Lê Hựu Hà
Nhịp điệu Ballad
Thể loại Sự đời
Đã xem 1781

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2165

Hợp âm dạo (Vũ Khanh): [A] | [E] | [Gbm] | [Dbm][D][E]

[D] | [E][A] | [E] | [Gbm] | [Db][D][E] | [E] | [A] | [A]

Nước mắt [Em] ấy đã [D] lau khô rồi
Đôi môi ấy đã [A] quen tiếng cười
[Bm] Cuộc tình lỡ đã [A] phai nhạt [Gbm] rồi
[Bm] Người tình cũ đã [A] xa ta [Gbm] rồi.

[E] Tiếc nhớ mấy cũng [E] thêm thừa
Yêu đương biết nói [A] sao cho vừa
[Bm] Cuộc tình đủ để [A] em vui [Gbm] đùa
[Bm] Đoạ đày [D] đó giờ [A] đã đến [Gbm] mùa.

[Bm][Bm] | [Gbm] | [Gbm][Bm]

[Bm] | [Gbm] | [Gbm] | [D]

ĐK:
[A] Trong quan [E] tài buồn [Gbm] hồn nghe thêm trống [Dbm] vắng
[D] Tóc chưa xanh một [E] lần nhưng tim nghe [D] đã thương [E] thân
[A] Trong cơn [E] gọi hồn [Gbm] đời nghe xa xôi [Db] lắm
[D] Gót chân đi chưa [A] mòn đường tình nay [D] đã phai [A] dần.

[A] Trong quan [E] tài buồn [Gbm] hồn nghe thêm trống [Dbm] vắng
[D] Tóc chưa xanh một [E] lần nhưng tim nghe [D] đã thương [E] thân
[A] Trong cơn [E] gọi hồn [Gbm] đời nghe xa xôi [Db] lắm
[D] Gót chân đi chưa [E] mòn đường tình nay [D] đã lơi [A] dần.

[B] | [B] | [B] | [A][D] | [E] | [D] | [E]-[A] | [A]

Nước mắt [Em] ấy đã [D] lau khô rồi
Đôi môi ấy đã [A] quen tiếng cười
[Bm] Cuộc tình lỡ đã [A] phai nhạt [Gbm] rồi
[Bm] Người tình cũ đã [A] xa ta [Gbm] rồi.

[E] Tiếc nhớ mấy cũng [E] thêm thừa
Yêu đương biết nói [A] sao cho vừa
[Bm] Cuộc tình đủ để [A] em vui [Gbm] đùa
[Bm] Đoạ đày [D] đó giờ [A] đã đến [Gbm] mùa.

[Bm][Bm] | [Gbm] | [Gbm][Bm]

[Bm] | [Gbm] | [Gbm] | [D]

ĐK:
[A] Trong quan [E] tài buồn [Gbm] hồn nghe thêm trống [Dbm] vắng
[D] Tóc chưa xanh một [E] lần nhưng tim nghe [D] đã thương [E] thân
[A] Trong cơn [E] gọi hồn [Gbm] đời nghe xa xôi [Db] lắm
[D] Gót chân đi chưa [A] mòn đường tình nay [D] đã phai [A] dần.

[A] Trong quan [E] tài buồn [Gbm] hồn nghe thêm trống [Dbm] vắng
[D] Tóc chưa xanh một [E] lần nhưng tim nghe [D] đã thương [E] thân
[A] Trong cơn [E] gọi hồn [Gbm] đời nghe xa xôi [Db] lắm
[D] Gót chân đi chưa [E] mòn đường tình nay [D] đã lơi [A] dần.

x

Dbm

1234

Thế tay

Intro: [Gb] | [Gb] | [Gb] | [B]

[Gb] Nước mắt [Dbm] ấy đã [E] lau khô [Gb] rồi
[E] Đôi môi [B/Gb] ấy đã [A] quen tiếng cười
[Abm7] Cuộc tình [Dbm] lỡ đã [B] phai nhạt [Abm] rồi
[Dbm] Người tình cũ đã [B] xa ta [Abm] rồi.

[Gb] Tiếc nhớ mấy cũng [E] thêm thừa
Yêu đương [Bsus4] biết nói [B] sao cho [Gb] vừa
[Dbm] Cuộc tình đủ để [B] em vui [Abm] đùa
[Dbm] Đoạ đày đó giờ [B] đã đến [Abm] mùa.

[Dbm][E/Ab]-[Abm] | [Eb]-[Dbm]

[Dbm/Ab]-[Abm] | [Gbm] | [Abm]

ĐK:
[B] Trong quan [Gb] tài buồn [Abm] hồn nghe thêm trống [Ebm] vắng
[E] Tóc chưa xanh một [Gb] lần nhưng tim nghe [E] đã thương [Gb] thân
[B] Trong cơn [Gb] gọi hồn [Abm] đời nghe xa xôi [Eb] lắm
[E] Gót chân đi chưa [Gb] mòn đường tình nay [E] đã phai [B] dần.

Trong quan [Gb] tài buồn [Abm] hồn nghe thêm trống [Ebm] vắng
[E] Tóc chưa xanh một [Gb] lần nhưng tim nghe [E] đã thương [Gb] thân
[B] Trong cơn [Gb] gọi hồn [Abm] đời nghe xa xôi [Eb] lắm
[E] Gót chân đi chưa [Gb] mòn đường tình nay [E] đã lơi [B] dần.

[Gbsus4] | [Gb] | [Gb] | [B]

[Gb] Nước mắt [Dbm] ấy đã [E] lau khô [Gb] rồi
[E] Đôi môi [B/Gb] ấy đã [A] quen tiếng cười
[Abm7] Cuộc tình [Dbm] lỡ đã [B] phai nhạt [Abm] rồi
[Dbm] Người tình cũ đã [B] xa ta [Abm] rồi.

[Gb] Tiếc nhớ mấy cũng [E] thêm thừa
Yêu đương [Bsus4] biết nói [B] sao cho [Gb] vừa
[Dbm] Cuộc tình đủ để [B] em vui [Abm] đùa
[Dbm] Đoạ đày đó giờ [B] đã đến [Abm] mùa.

[Dbm][E/Ab]-[Abm] | [Eb]-[Dbm]

[Dbm/Ab]-[Abm] | [Gbm] | [Abm]

ĐK:
[B] Trong quan [Gb] tài buồn [Abm] hồn nghe thêm trống [Ebm] vắng
[E] Tóc chưa xanh một [Gb] lần nhưng tim nghe [E] đã thương [Gb] thân
[B] Trong cơn [Gb] gọi hồn [Abm] đời nghe xa xôi [Eb] lắm
[E] Gót chân đi chưa [Gb] mòn đường tình nay [E] đã phai [B] dần.

Trong quan [Gb] tài buồn [Abm] hồn nghe thêm trống [Ebm] vắng
[E] Tóc chưa xanh một [Gb] lần nhưng tim nghe [E] đã thương [Gb] thân
[B] Trong cơn [Gb] gọi hồn [Abm] đời nghe xa xôi [Eb] lắm
[E] Gót chân đi chưa [Gb] mòn đường tình nay [E] đã lơi [B] dần.

x

Dbm

1234

Thế tay

x

B/Gb

234

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Gbsus4

34

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan