Lời bài hát
 Em gối đầu sương xuống chuyện trò bằng bóng mình Em gối đầu sương xuống tôi đẹp bóng hình tôi Như cuộc đời, như cuộc đời, như mọi người, như chút thôi, - như chút thôiEm là lá biếc, là mây cao, là tiếng hát Sớm mai khua thức nhiều nhớ thương, nhiều nhớ thương Em là cánh hoa, là sương khói Đêm màu hồng - ...Vòng tay, vòng tay dĩ vãng. Vòng tay, vòng tay bát ngát Chốn yên nghỉ cuối cùng Dưới mắt sao, dưới bàn chân những đứa con –Em là lá biếc, là mây cao, là tiếng hát Sớm mai khua thức nhiều nhớ thương, nhiều nhớ thương là cánh hoa, là sương khói (khói sóng) ... Đêm màu hồng... -

Sheet nhạc bài: ĐÊM MÀU HỒNG

Hợp âm