Thông tin về nhạc sĩ Lê Nhật Trường

Lê Nhật Trường

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Lê Nhật Trường sáng tác

MEN ĐỜI

  MEN ĐỜI - Trang Hạ Nhịp: 4/4, tempo: 76, điệu: Bolero ===== 1. Ta nếm thử rượu [Em] đời người mời rót lả [C] lơi Nên thấm say rã [Am] rời men [Em] đời đắng chát tả [B7] tơi Tình lên ngôi nồng [C] ái bỗng hẹn thề p...