RU KHÚC TÀN PHAI

Thể loại : Sự đời
Giai điệu : Slow Ballad
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 2962
Sheet nhạc

RU KHÚC TÀN PHAI - Trần Thái Hòa

Hợp âm dạo - Capo ngăn I. - Slow Ballad:

[Gm7] | [Bb][Gm] | [Gm][Dm] | [Dm][Bb] | [Bb]

[Gm] | [D#][Cm7] | [Cm][Dm] | [Gm] ()

Ta [Gm] đi tìm mùa xuân
Chắc chi đời có [Dm] được
Ta [Am] đi tìm mộng [Gm] ước
Mộng [A] ước nào [D] chia xa
Ta [G] đi tìm hoài [Dm] ta
Chợt xanh [Cm] rêu giữa [Gm] ngực
Chợt [Cm] đêm sâu hun [Am] hút
[D] Biết bao giờ [Gm] phôi pha

[Bb] Ôi! ta xua tay che gió trong [F] chiều
Ngọn nến buồn lắt lay nỗi [Cm] nhớ
Đêm che nghiêng một vầng trăng [G] vỡ [G]
Ô [Em] hay! ... Dường [Bm] như trong vườn [Am] ai
Khóm hồng [C] nhung vẫn nở [Cm] thêm
Vẫn nở [Dm] thêm một đóa

Ta [Gm] đi về mùa đông
Hát [Bb] ru tình vô [D#] vọng
Ta [Cm] chôn vùi ngọn [G] sóng
Ngọn [A] sóng lòng mênh [D] mông
Ta [Gm] đi về [Dm] mù khơi
Từng cơn [Cm] đau rã [D] rời
Ngày [Cm] chênh vênh đêm [G#] tối
[Dm] Giữa muôn trùng [Gm] xa xôi

[Gm7] | [Bb][Dm] | [G][Dm] | [Dm][Bb] | [Bb]

[D#] | [D#][Cm] | [Cm][Dm] | [Gm]

Ta [Gm] đi tìm mùa xuân
Chắc chi đời có [Dm] được
Ta [Am] đi tìm mộng [Gm] ước
Mộng [A] ước nào [D] chia xa
Ta [G] đi tìm hoài [Dm] ta
Chợt xanh [Cm] rêu giữa [Gm] ngực
Chợt [Cm] đêm sâu hun [Am] hút
[D] Biết bao giờ [Gm] phôi pha

[Bb] Ôi! ta xua tay che gió trong [F] chiều
Ngọn nến buồn lắt lay nỗi [Cm] nhớ
Đêm che nghiêng một vầng trăng [G] vỡ [G]
Ô [Em] hay! ... Dường [Bm] như trong vườn [Am] ai
Khóm hồng [C] nhung vẫn nở [Cm] thêm
Vẫn nở [Dm] thêm một đóa

Ta [Gm] đi về mùa đông
Hát [Bb] ru tình vô [D#] vọng
Ta [Cm] chôn vùi ngọn [G] sóng
Ngọn [A] sóng lòng mênh [D] mông
Ta [Gm] đi về [Dm] mù khơi
Từng cơn [Cm] đau rã [D] rời
Ngày [Cm] chênh vênh đêm [G#] tối
[Dm] Giữa muôn trùng [Gm] xa xôi

Gm7

1
III

Bb

234

Gm

34
III

Dm

123

D#

1234

Cm7

23
III

Cm

234
III

Am

123

A

123

D

123

G

123

F

234

Em

23

Bm

234

C

123

G#

234
IV

Bình luận yêu cầu hợp âm

1 bình luận
Sắp xếp theo