Hợp âm dạo (Vũ Khanh): [A] | [E] | [Gbm] | [Dbm] | [D] | [E] | [D] | [E]  [A] | [E] | [Gbm] | [Db] | [D] | [E] | [E] | [A] | [A] Nước mắt [Em] ấy đã [D] lau khô rồi Đôi môi ấy đã [A] quen tiếng cười [Bm]......