CÕI LÒNG

Sáng tác : Ns Randy
Thể loại : Sự đời
Giai điệu : Slow
Đã xem :
Avatar thành viên langduca
Người đăng : langduca
Level :
Số bài đăng : 39

Hợp âm CÕI LÒNG
 

Hợp âm dạo (Capo I.): [A] | [A] | [F#m] | [A]

[D] | [F#m] | [E] | [A] | [Bm] | [E] | [A] | [A]

Nếu ai có [E] lòng viết tặng bài [A] ca
Mà bài ca [E] đó không có nhiều lời
Tôi chỉ [Bm] cần đôi điều nhắn [E] gửi
Mong người đời trang trải tình [A] thương [A]

Nếu ai có [Esus4] lòng vẽ một dòng [A] sông
Mà dòng sông đó trong hơn cõi [E] lòng
Tôi sẽ âm [Bm] thầm ra sống lén [E] uống
Cho dòng đời trong tựa dòng [A] sông [E][A]

Và tôi sẽ hát lời ca thiết [Bm] tha
Và tôi sẽ [E] hát với tình đậm [A] đà
Hát cho người [Bm] nhà và cho tất [E] cả
Với nỗi lòng khao khát tình [A] thương

Chúa ban phước [Esus4] lành xuống tận trần [A] gian
Tình người chan [G#m] chứa không oán hận [E] thù
Sáng trưa [Bm] chiều hay trong bóng [E] tối
Mong người đời tha thứ nhận [A] nhau. [A]

[A] | [A] | [F#m] | [A][D] | [F#m]

[E] | [E] | [A] | [Bm] | [E7] | [A][A]

Nếu ai có [E] lòng viết tặng [A] bài ca
Mà bài ca [E] đó không có nhiều lời
Tôi chỉ [Bm] cần đôi điều nhắn [E] gửi
Mong người đời trang trải tình [A] thương [A]

Nếu ai có [Esus4] lòng vẽ một dòng [A] sông
Mà dòng sông đó trong hơn cõi [E] lòng
Tôi sẽ âm [Bm] thầm ra sống lén [E] uống
Cho dòng đời trong tựa dòng [A] sông [E][A]

Và tôi sẽ hát lời ca thiết [Bm] tha
Và tôi sẽ [E] hát với tình đậm [A] đà
Hát cho người [Bm] nhà và cho tất [E] cả
Với nỗi lòng khao khát tình [A] thương

Chúa ban phước [Esus4] lành xuống tận trần [A] gian
Tình người chan [G#m] chứa không oán hận [E] thù
Sáng trưa [Bm] chiều hay trong bóng [E] tối
Mong người đời tha thứ nhận [A] nhau. [A]

Sáng trưa [Bm] chiều hay trong bóng [E] tối
Mong người đời tha thứ ...nhận [A] nhau...

A

123

F#m

34

D

123

E

123

Bm

234

Esus4

23

G#m

34
IV

E7

1234

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!