LÀNG TÔI

Sáng tác Văn Cao
Nhịp điệu Valse
Thể loại Tiền chiến
Đã xem 1884

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Hợp âm dạo (Ánh Tuyết): [A]-[A] | [G#m]-[Em]

[Em]-[A] | [A]-[D] | [A]-[Bm][E]-[A][A]

[A] Làng tôi xanh bóng [E] tre,
Từng [D] tiếng chuông ban [C#m] chiều,
Tiếng [Bm] chuông nhà thờ [A/E] rung [E]
[A] Đời đang [C#m] vui đồng [F#] quê yêu [B] dấu
Bóng [D] cau với con [E] thuyền một dòng [A] sông. [A]
[D] Nhưng thôi [Bm] rồi còn [C#m] đâu quê nhà,
[Bm] Ngày giặc Pháp tới làng triệt [E] thôn.
[A] Đường ngập [F#m] bao xương [E] máu tơi [Bm] bời,
Đồng [D] không nhà [E] trống tàn [A] hoang. [A]

Chiều khi quân Pháp [E] qua,
Chiều vắng tiếng chuông [C#m] ngân,
Phá [Bm] tan nhà thờ [E] xưa. [E]
[A] Làng tôi [C#] theo đoàn [F#m] quân du kích,
Cướp [D] ngay súng quân [E] thù trả thù [A] xưa. [A]
[D] Bao căm hờn từ [C#m] xa quê nhà,
[B] Rừng chiều [Em] nhớ cánh [B] đồng chiều [E] xưa.
[A] Từ xa [F#m] quê trông [E] lớp cây [Bm] già,
Làng [D] quê còn [E] thấy buồn [A] đau. [A]

[A] | [A]-[Asus4] | [E]-[E][A]-[A]

[D]-[A] | [Bm]-[E] | [A]-[F#m7]

[A] Ngày diệt quân Pháp [E] tan,
[D] lúc tiếng chuông [C#m] ngân,
Tiếng [Bm] chuông nhà thờ [A/E] rung. [E]
[A] Làng tôi [C#m] theo đoàn [F#m] quân chiến thắng,
Đánh [D] tan lũ quân [E] thù về làng [A] xưa. [A]
[D] Dân tưng bừng chặt [C#m] tre phá cầu,
[Bm] Cùng lập chiến lũy [B] đào hầm [E] xưa.
[A] Giặc chưa [F#m] tan chiến [E] đấu chưa [Bm] thôi,
Đồng [D] quê chào [E] đón [E] ... ngày [A] mai. [D]-[A]

x

G#m

34
IV

Thế tay

x

C#m

234
IV

Thế tay

x

Asus4

12

Thế tay

Hợp âm LÀNG TÔI

[C] Làng tôi xanh bóng [G7] tre,
Từng tiếng chuông ban [C] chiều,
Tiếng chuông nhà thờ [G7] rung
[C] Đời đang vui đồng quê yêu dấu
Bóng cau với con [G7] thuyền, một dòng [C] sông.
Nhưng thôi rồi còn [G7] đâu quê nhà,
[F] Ngày giặc Pháp tới làng triệt [G7] thôn.
[C] Đường ngập bao xương [G7] máu tơi bời,
Đồng [C] không nhà [G7] trống tàn [C] hoang.

Chiều khi quân Pháp [G7] qua,
Chiều vắng tiếng chuông C ngân,
Phá tan nhà thờ [G7] xưa.
[C] Làng tôi theo đoàn quân du kích,
Cướp ngay súng quân [G7] thù trả thù [C] xưa.
Bao căm hờn từ [G7] xa quê nhà,
[F] Rừng chiều nhớ cánh đồng chiều [G7] xưa.
[C] Từ xa quê trông [G7] lớp cây già,
Làng [C] quê còn [G7] thấy buồn [C] đau.

Ngày diệt quân Pháp [G7] tan,
Là lúc tiếng chuông [C] ngân,
Tiếng chuông nhà thờ [G7] rung.
[C] Làng tôi theo đoàn quân chiến thắng,
Đánh tan lũ quân [G7] thù về làng [C] xưa.
Dân tưng bừng chặt [G7] tre phá cầu,
[F] Cùng lập chiến lũy đào hầm [G7] xưa.
[C] Giặc chưa tan chiến [G7] đấu chưa thôi,
Đồng [C] quê chào [G7] đón ngày [C] mai.

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan