Sheet nhạc bài: LÀNG TÔI

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Ánh Tuyết):
- - -
- - -
Làng tôi xanh bóng tre,
Từng tiếng chuông ban chiều,
Tiếng chuông nhà thờ rung 
Đời đang vui đồng quê yêu dấu
Bóng cau với con thuyền một dòng sông. 
Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà,
Ngày giặc Pháp tới làng triệt thôn.
Đường ngập bao xương máu tơi bời,
Đồng không nhà trống tàn hoang. 
Chiều khi quân Pháp qua,
Chiều vắng tiếng chuông ngân,
Phá tan nhà thờ xưa. 
Làng tôi theo đoàn quân du kích,
Cướp ngay súng quân thù trả thù xưa. 
Bao căm hờn từ xa quê nhà,
Rừng chiều nhớ cánh đồng chiều xưa.
Từ xa quê trông lớp cây già,
Làng quê còn thấy buồn đau. 
- -  -
- - -
Ngày diệt quân Pháp tan,
Là lúc tiếng chuông ngân,
Tiếng chuông nhà thờ rung. 
Làng tôi theo đoàn quân chiến thắng,
Đánh tan lũ quân thù về làng xưa. 
Dân tưng bừng chặt tre phá cầu,
Cùng lập chiến lũy đào hầm xưa.
Giặc chưa tan chiến đấu chưa thôi,
Đồng quê chào đón ... ngày mai. -