Sheet nhạc bài: LÀNG TÔI Xem bản hợp âm

Hợp âm dạo (Ánh Tuyết): [A]-[A] | [G#m]-[Em] [Em]-[A] | [A]-[D] | [A]-[Bm][E]-[A][A] [A] Làng tôi xanh bóng [E] tre, Từng [D] tiếng chuông ban [C#m] chiều, Tiếng [Bm] chuông nhà thờ [A/E] rung [E] [A] Đời đang [C#m] vui đồng [F#] quê yêu [B] dấu Bóng [D] cau với con [E] thuyền một......