TRONG BƯỚC THU VỀ

Lê Dương Lễ
Sáng tác Lê Dương Lễ
Nhịp điệu Bolero
Thể loại Nhạc vàng
Đã xem 254
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1707

 

Nghe tiếng mưa [D] rơi buốt giá tâm [Gm] hồn [Gm]
Mây buồn quên [Bb] đi nhung nhớ hoàng hôn [Dm]-[C]
Bao nhiêu ân ái tim mỏi [Dm] mòn
Thương em dáng trong đầu [Gm] non
Gió [Eb] lùa buốt lạnh từng [F] cơn. [D]-[Gm]

Ta đón em sang trong bước thu về [Gm]
Đá mòn lối [Bb] cũ dĩ vãng trầm [D7] ê [D7]-[Gm]
Xanh xao cây lá rớt sương não [Asus4] nề
Mưa [D] giăng tím lên câu [Gm] thề
Từng [Dm] đêm mong bước em [Gm] về [Gm]

Thương em mùa thu bước qua [Cm] mau
Ngàn [Dm] cây lá xôn [Gm] xao kiếp mong [Cm] chờ [Cm]-[F]
Hôm [Dm] nay thu [Bb] về
Đàn [Dm] chim như báo tin [Gm] xa
Người [Bb] em xưa chẳng trở [Dm] về
Tình người xưa tan ước [Gm] thề. [Gm]

Em có nghe chăng tiếng nói thu vàng [Bb]-[Gm]
Mơ về đêm vắng trăng úa màu tang [D7]-[Cm]
Yêu em anh ước cánh hoa mong [Dm/A] chờ
Em [Dm] đi mắt xanh hững [Gm] hờ
Mùa [Bb] thu không đến [Gm] bao giờ! [Gm]

[Gm][C]-[Dm] | [Gm]-[Cm] | [Cm]-[F][Dm]-[Bb]

[F]-[Gm] | [Dm]-[F] | [Dm]-[Gm][Dm]-[Gm]

Nghe tiếng mưa [D] rơi buốt giá tâm [Gm] hồn [Gm]
Mây buồn quên [Bb] đi nhung nhớ hoàng hôn [Dm]-[C]
Bao nhiêu ân ái tim mỏi [Dm] mòn
Thương em dáng trong đầu [Gm] non
Gió [Eb] lùa buốt lạnh từng [F] cơn. [D]-[Gm]

Ta đón em sang trong bước thu về [Gm]
Đá mòn lối [Bb] cũ dĩ vãng trầm [D7] ê [D7]-[Gm]
Xanh xao cây lá rớt sương não [Asus4] nề
Mưa [D] giăng tím lên câu [Gm] thề
Từng [Dm] đêm mong bước em [Gm] về [Gm]

Thương em mùa thu bước qua [Cm] mau
Ngàn [Dm] cây lá xôn [Gm] xao kiếp mong [Cm] chờ [Cm]-[F]
Hôm [Dm] nay thu [Bb] về
Đàn [Dm] chim như báo tin [Gm] xa
Người [Bb] em xưa chẳng trở [Dm] về
Tình người xưa tan ước [Gm] thề. [Gm]

Em có nghe chăng tiếng nói thu vàng [Bb]-[Gm]
Mơ về đêm vắng trăng úa màu tang [D7]-[Cm]
Yêu em anh ước cánh hoa mong [Dm/A] chờ
Em [Dm] đi mắt xanh hững [Gm] hờ
Mùa [Bb] thu không đến [Gm] bao giờ!

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *