Sheet nhạc bài: ĐÀN CHIM VIỆT

Hợp âm

Lời bài hát

 
Hợp âm dạo (Đức Long):
 
 
Về đây khi gió mùa thơm ngát
Ôi lũ chim giang hồ
Bao cánh đang cùng dật dờ trên khắp cố đô 
Từng đôi trên đất Bắc ríu rít ca u u ù ú
Mờ mờ trong nắng ven trời  
Chim reo thương nhớ, chim ngân xa u u ù u ú 
Hồn còn vương vấn về  xưa 
Về nơi hoàng hôn Thái Nguyên tung hoành
Từ Bắc Sơn kia thời tung cánh
Tới đây chim thấy lòng ngập ngừng
Nhớ ai trên mấy đồi Yên Thế
Kìa nước xa xa sông Gấm còn
Mịt mùng ngoài bến xuân.   
ĐK:
Từng đàn chim trên đất Bắc reo  ca 
Người Nam còn nghe lời chim nhắn lúc xa 
Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca
Cánh nhạn vào mây thiết tha
Lưu luyến một trời xa. 
 
 
Về đây khi gió mùa thơm ngát
Ôi lũ chim giang hồ
Bao cánh đang cùng dật dờ trên khắp cố đô 
Từng đôi trên đất Bắc ríu rít ca u u ù ú
Mờ mờ trong nắng ven trời  
Chim reo thương nhớ, chim ngân xa u u ù u ú 
Hồn còn vương vấn về  xưa 
Về nơi hoàng hôn Thái Nguyên tung hoành
Từ Bắc Sơn kia thời tung cánh
Tới đây chim thấy lòng ngập ngừng
Nhớ ai trên mấy đồi Yên Thế
Kìa nước xa xa sông Gấm còn
Mịt mùng ngoài bến xuân.   
ĐK:
Từng đàn chim trên đất Bắc reo  ca 
Người Nam còn nghe lời chim nhắn lúc xa 
Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca
Cánh nhạn vào mây thiết tha
Lưu luyến một trời xa.