ĐỂ NHỚ MỘT THỜI TA ĐÃ YÊU

Sáng tác Thái Thịnh
Nhịp điệu Rumba, Slow Surf
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 11787

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Intro (Bằng Kiều - Capo I.): [Dm] | [Gm]  

[Gm] | [F][G] | [Dm] | [Bb] | [Em] | [A] | [A]

Hạnh phúc trong tầm [Dm] với đã không còn [Gm7] tới.
Khi vắng em [Dm] trong đời. [Dm]
Tìm đến chân [Gm] trời mới vẫn thương một [C] thời.
Giờ đã xa [F] ngàn khơi [Am]

Ngày đó ta lầm [Dm] lỡ bỏ mặc nhau hững [Gm] hờ.
Để tiếng yêu rạn [A] vỡ rồi thời gian xóa [Dm] mờ.
Mãi vô tình [Gm] đến bây giờ.
Nhận [Fm/G#] ra hai đứa không [A] còn nhau. [A7]-[A]

Cuộc sống luôn vội [Dm] vã với bao nghiệt [Gm] ngã.
[D#] cuốn ta [Dm] miệt mài. [Dm]
Một bước chân [Gm7] trượt ngã đã trôi thật [G] dài.
Lạc mất nhau [F] ngày mai [A]

Còn mãi khung trời [Dm] đó mình gặp nhau lúc [Gm] đầu.
Ngày tháng hoa mộng [A] đó cùng niềm vui [Dm] nỗi sầu. [F/C]
Sẽ ghi lại [Bb] biết bao điều. Để [A] nhớ một thời ta [Dm] đã yêu. [Gm7]-[Dm]

ĐK:
Thì thôi ta đã [F] lỡ [Gm] lìa xa bến [C] bờ.
Đời lênh đênh sóng [F] vỗ buồn trôi lững [Bb] lờ.
Cuộn mình trong [Em] nỗi nhớ cho đến bao [A] giờ.
Mình mới quên [Dm] ngày xưa. [Dm]
Thì thôi ta đã [Gm] hết chờ nhau sẽ [C] về.
Mùa xuân nay đã [F] chết vàng phai não [Bb] nề.
Để lại bao [G] hối tiếc khi khắc tên [A] người.
Gọi mãi trong [Dm] đêm buồn. [Dm]

[Gm7] | [C] | [F][Bb] | [Em7] | [A] | [Dm] | [Dm] 

Hạnh phúc trong tầm [Dm] với đã không còn [Gm7] tới.
Khi vắng em [Dm] trong đời. [Dm]
Tìm đến chân [Gm] trời mới vẫn thương một [C] thời.
Giờ đã xa [F] ngàn khơi [A]

Ngày đó ta lầm [Dm] lỡ [Em7] bỏ mặc nhau hững [Gm7] hờ.
Để [Gm] tiếng yêu rạn [A] vỡ rồi [Asus4] thời gian xóa [Dm] mờ.
Mãi vô tình [Gm] đến bây giờ.
Nhận [E] ra hai đứa không [A] còn nhau. [A7]-[A]

Cuộc sống luôn vội [Dm] vã với bao nghiệt [D#] ngã.
Xô cuốn ta [Dm] miệt mài. [Dm]
Một bước chân [Gm] trượt ngã đã trôi [Gm7] thật dài.
Lạc [C] mất nhau [F] ngày mai [A]

Còn mãi khung trời [Dm] đó mình gặp nhau lúc [Gm] đầu.
Ngày tháng hoa mộng [A] đó cùng niềm vui [Dm] nỗi sầu. [F/C]
Sẽ ghi lại [Bb] biết bao điều. Để [A] nhớ một thời ta [Dm] đã yêu. [Gm7]-[Dm]

ĐK:
Thì thôi ta đã [Gm] lỡ lìa xa bến [C] bờ.
Đời lênh đênh sóng [F] vỗ buồn trôi lững [Bb] lờ.
Cuộn mình trong [Em] nỗi nhớ cho đến bao [A] giờ.
Mình mới quên [Dm] ngày xưa. [Dm]
Thì thôi ta đã [Gm] hết chờ nhau sẽ [C] về.
Mùa xuân nay đã [F] chết vàng phai não [Bb] nề.
Để lại bao [Em] hối tiếc khi khắc tên [A] người.
Gọi mãi trong [Dm] đêm buồn. [Dm]

Để lại bao [Bb] hối tiếc khi khắc tên [A] người.
Gọi [F] mãi trong [Dm] đêm buồn. [Gm][Am7][Dm]

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

x

Asus4

12

Thế tay

Intro: [Gm] | [Gm] | [Dm] | [Fm] | [Cm] | [Gm] | [Eb] | [Dm] | [Dm]

Hạnh phúc trong [Gm] tầm với đã không còn [Cm] tới.
Khi vắng anh [Gm] trong đời. [Dm]-[Gm]
Tìm đến chân [Cm] trời mới vẫn thương một [F] thời.
Giờ [Cm] đã xa [Bb] ngàn khơi [Dm]

Ngày đó ta lầm [Gm] lỡ bỏ mặc nhau hững [Cm] hờ.
Để tiếng yêu rạn [D] vỡ rồi thời gian [Gm] xóa mờ.
Mãi vô tình [Eb] đến bây giờ.
Nhận [A] ra hai đứa không [D] còn nhau. [A]-[Dm]

Cuộc sống luôn [Gm] vội vã với bao nghiệt [Cm7] ngã.
Xô cuốn ta [Gm] miệt mài. [Dm]-[Gm]
Một bước chân [C] trượt ngã đã trôi thật [F] dài.
Lạc [Dm] mất nhau [Bb] ngày mai [D]

Còn mãi khung [Gm] trời đó mình gặp nhau lúc [Cm] đầu.
Ngày tháng hoa [D] mộng đó cùng niềm vui [Gm] nỗi sầu.
Sẽ ghi lại [Cm] biết bao điều. Để [D] nhớ một thời ta [Gm] đã yêu. [Gm]

ĐK:
Thì thôi ta đã [Cm] lỡ lìa xa bến [F] bờ.
Đời lênh đênh sóng [Bb] vỗ buồn trôi lững [Eb] lờ.
Cuộn mình trong nỗi [F/A] nhớ cho đến bao [Dm] giờ.
Mình mới quên [Gm] ngày xưa. [Gm]
Thì thôi ta đã [Cm] hết chờ nhau sẽ [F] về.
Mùa xuân nay đã [Bb] chết vàng phai não [Eb] nề.
Để lại bao hối [Cm] tiêc khi khắc tên [D] người.
Gọi mãi trong [Gm] đêm buồn. [Gm]

[Cm7] | [F] | [Bb] | [Gm7] | [Gm7] | [Dm] | [Gm] | [Gm]

Cuộc sống luôn [Gm] vội vã với bao nghiệt [Cm7] ngã.
Xô cuốn ta [D] miệt mài. [Dm]-[Gm]
Một bước chân [Cm] trượt ngã đã trôi thật [F] dài.
Lạc [Dm] mất nhau [Bb] ngày mai [D]

Còn mãi khung [Gm] trời đó mình gặp nhau lúc [Cm] đầu.
Ngày tháng hoa [D] mộng đó cùng niềm vui [Gm] nỗi sầu.
Sẽ ghi lại [Cm] biết bao điều. Để [D] nhớ một thời ta [Gm] đã yêu. [Gm]

ĐK:
Thì thôi ta đã [Cm] lỡ lìa xa bến [F] bờ.
Đời lênh đênh sóng [Bb] vỗ buồn trôi lững [Eb] lờ.
Cuộn mình trong nỗi [F/A] nhớ cho đến bao [Dm] giờ.
Mình mới quên [Gm] ngày xưa. [Gm]
Thì thôi ta đã [Cm] hết chờ nhau sẽ [F] về.
Mùa xuân nay đã [Bb] chết vàng phai não [Eb] nề.
Để lại bao hối [Am7] tiêc khi khắc tên [D] người.
Gọi mãi trong [Gm] đêm buồn. [Gm]

Để lại bao [Eb] hối tiêc khi khắc tên [D] người.
Gọi mãi trong [Gm] đêm buồn. [Gm]

[Cm] | [Cm/G] | [Dm]-[Gm]

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

x

Cm/G

234
III

Thế tay

 

Intro (Tone Bm – theo yêu cầu nguyen duc minh): [Bm] | [Em]

[Em] | [D] | [E] | [Bm] | [G] | [Dbm] | [Gb] | [Gb]

Hạnh phúc trong tầm [Bm] với đã không còn [Em7] tới.
Khi vắng em [Bm] trong đời. [Bm]
Tìm đến chân [Em] trời mới vẫn thương một [A] thời.
Giờ đã xa [D] ngàn khơi [Gbm]

Ngày đó ta lầm [Bm] lỡ bỏ mặc nhau hững [Em] hờ.
Để tiếng yêu rạn [Gb] vỡ rồi thời gian xóa [Bm] mờ.
Mãi vô tình [Em] đến bây giờ.
Nhận [Dm/F] ra hai đứa không [Gb] còn nhau. [Gb7][Gb]

Cuộc sống luôn vội [Bm] vã với bao nghiệt [Em] ngã.
Xô [C] cuốn ta [Bm] miệt mài. [Bm]
Một bước chân [Em7] trượt ngã đã trôi thật [E] dài.
Lạc mất nhau [D] ngày mai [Gb]

Còn mãi khung trời [Bm] đó mình gặp nhau lúc [Em] đầu.
Ngày tháng hoa mộng [Gb] đó cùng niềm vui [Bm] nỗi sầu. [D/A]
Sẽ ghi lại [G] biết bao điều. Để [Gb] nhớ một thời ta [Bm] đã yêu. [Em7][Bm]

ĐK:
Thì thôi ta đã [D] lỡ [Em] lìa xa bến [A] bờ.
Đời lênh đênh sóng [D] vỗ buồn trôi lững [G] lờ.
Cuộn mình trong [Dbm] nỗi nhớ cho đến bao [Gb] giờ.
Mình mới quên [Bm] ngày xưa. [Bm]
Thì thôi ta đã [Em] hết chờ nhau sẽ [A] về.
Mùa xuân nay đã [D] chết vàng phai não [G] nề.
Để lại bao [E] hối tiếc khi khắc tên [Gb] người.
Gọi mãi trong [Bm] đêm buồn. [Bm]

[Em7] | [A] | [D] | [G] | [Dbm7] | [Gb] | [Bm] | [Bm]

Hạnh phúc trong tầm [Bm] với đã không còn [Em7] tới.
Khi vắng em [Bm] trong đời. [Bm]
Tìm đến chân [Em] trời mới vẫn thương một [A] thời.
Giờ đã xa [D] ngàn khơi [Gb]

Ngày đó ta lầm [Bm] lỡ [Dbm7] bỏ mặc nhau hững [Em7] hờ.
Để [Em] tiếng yêu rạn [Gb] vỡ rồi [Gbsus4] thời gian xóa [Bm] mờ.
Mãi vô tình [Em] đến bây giờ.
Nhận [Db] ra hai đứa không [Gb] còn nhau. [Gb7][Gb]

Cuộc sống luôn vội [Bm] vã với bao nghiệt [C] ngã.
Xô cuốn ta [Bm] miệt mài. [Bm]
Một bước chân [Em] trượt ngã đã trôi [Em7] thật dài.
Lạc [A] mất nhau [D] ngày mai [Gb]

Còn mãi khung trời [Bm] đó mình gặp nhau lúc [Em] đầu.
Ngày tháng hoa mộng [Gb] đó cùng niềm vui [Bm] nỗi sầu. [D/A]
Sẽ ghi lại [G] biết bao điều. Để [Gb] nhớ một thời ta [Bm] đã yêu. [Em7][Bm]

ĐK:
Thì thôi ta đã [Em] lỡ lìa xa bến [A] bờ.
Đời lênh đênh sóng [D] vỗ buồn trôi lững [G] lờ.
Cuộn mình trong [Dbm] nỗi nhớ cho đến bao [Gb] giờ.
Mình mới quên [Bm] ngày xưa. [Bm]
Thì thôi ta đã [Em] hết chờ nhau sẽ [A] về.
Mùa xuân nay đã [D] chết vàng phai não [G] nề.
Để lại bao [Dbm] hối tiếc khi khắc tên [Gb] người.
Gọi mãi trong [Bm] đêm buồn. [Bm]

Để lại bao [G] hối tiếc khi khắc tên [Gb] người.
Gọi [D] mãi trong [Bm] đêm buồn. [Em] | [Gbm7] | [Bm]

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Dm/F

1234

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

Gbsus4

34

Thế tay

x

Gbm7

1234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

3 bình luận
Sắp xếp theo

Video hợp âm liên quan