Intro (Bằng Kiều – Capo I.): [Dm] | [Gm]   [Gm] | [F][G] | [Dm] | [Bb] | [Em] | [A] | [A] Hạnh phúc trong tầm [Dm] với đã không còn [Gm7] tới. Khi vắng em [Dm] trong đời. [Dm] Tìm đến chân [Gm] trời mới vẫn thương một [C] thời. Giờ đã xa......