Nguyễn Thắng

  • Tên thật: Nguyễn Thắng
  • Ngày sinh: 1970
  • Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ
  • Quốc Gia: Việt Nam
Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.