Thông tin về ca sĩ Pháp Thiên

Hợp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử về ca sĩ Pháp Thiên ….

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Pháp Thiên thể hiện

RỪNG SALA THU

Sáng tác: Khuyết danh
Hợp âm dạo: [Bm] | [C] | [Am] | [Bm] | [Em] | [Em] | [Em] Rừng [Em] thu bao la Reo sắc [Bb] vàng ngập cả [Bsus4] trời Hòa [G] khúc thiên thu gió hát gọi lời thì [Em] thầm Hoàng [Am] hôn buông rơi rơi Người vẫn [G] còn ở...