Đêm [Am] qua chưa mà trời sao vội [E7] sáng [Am] Một đàn [E7] chim cánh nhỏ chở mùa [Am] sang [E7] Chiều vào [Am] thu tiễn [E7] em sầu lạnh [Am] giá [E7] Lá trên cành từng chiếc cuốn bay [Am] xa [E7] Đêm chia [Am] ly buồn gì sao chẳng [E7] nói......