Hợp âm dạo (Bảo Hân, Jenny Loan & Phi Phi): [E] | [G] | [F] | [Bm] | [Am][G] | [F] | [G] | [G] Đến một ngày [Am] một [G], ngày nào đó [F] Anh xa em [C], một ngày nào [B7] đó. Anh nhớ [Am], có một lần [G]… một lần mình nói [F]......