Khải Tuấn

Phạm Khải Tuấn đã từng sinh hoạt với ca đòan nhà thờ rất lâu. Từ lúc Khải Tuấn mới 10 tuổi, vừa là người đánh đàn piano vừa là người tập hát cho ca đòan…..

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *