Khải Tuấn

Phạm Khải Tuấn đã từng sinh hoạt với ca đòan nhà thờ rất lâu. Từ lúc Khải Tuấn mới 10 tuổi, vừa là người đánh đàn piano vừa là người tập hát cho ca đòan…..

Đánh giá bản hòa âm
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *