Lời bài hát
 Intro: (Khánh Ly ver.)Thôi đừng tìm đến nhau làm gì Thôi đừng nhìn nhau nữa mà chi Đường về ngày mai xa lắm Tương lai chưa vừa tầm hái tay này Trời đoạ đày cho cay đắng Nên ta không còn nương cánh nhau mà điĐK: Đường về nhà em xa lắm Xin tình người đừng dối gian thêm buồn Kỷ niệm nào như muốn khóc Nên tôi... xin một lần được đưa hết cho nhau Bằng một lần đôi mắt nai tơ Xin yêu nhau như tuổi ngây thơ.Thôi đừng lừa dối nhau làm gì Đường vào ngày mai sỏi đá Thôi em về quên hết đi ngày xưa.Thôi đừng tìm đến nhau làm gì Thôi đừng nhìn nhau nữa mà chi Đường về ngày mai xa lắm Tương lai chưa vừa tầm hái tay này Trời đoạ đày cho cay đắng Nên ta không còn nương cánh nhau mà điĐK: Đường về nhà em xa lắm Xin tình người đừng dối gian thêm buồn Kỷ niệm nào như muốn khóc Nên tôi... xin một lần được đưa hết cho nhau Bằng một lần đôi mắt nai tơ Xin yêu nhau như tuổi ngây thơ.Thôi đừng lừa dối nhau làm gì Đường vào ngày mai sỏi đá Thôi em về quên hết đi ngày xưa.

Sheet nhạc bài: LỜI CUỐI (Từ Công Phụng)

Hợp âm