ANH CÒN NỢ EM

Sáng tác Anh Bằng
Nhịp điệu Boston
Thể loại Nhạc tình, Nhạc vàng
Đã xem 14431

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Intro (Quang Dũng):

[Am] | [Em] | [D] | [Em] | [Am] | [Am7]

Anh còn nợ [Am] em, công viên ghế [Em] đá
Công viên ghế [Am] đá, lá đổ [Em] chiều êm. [Em]
Anh còn nợ [F] em, dòng xưa bến [Dm]
Dòng xưa bến [Em] cũ, con sông [Am] êm đềm. [Am]
Anh còn nợ [Am] em, chim về núi [E] nhạn
Trời mờ mưa [Dm] đêm, trời mờ mưa [E] đêm. [E]

Anh còn nợ [C] em, nụ hôn vội [G] vàng
Nụ hôn [Em] vội vàng, nắng chói [Am] qua rèm. [Am]
Anh còn nợ [Am] em, con tim bối [Em] rối
Con tim bối [Am7] rối, anh còn [Em] nợ em. [A]
Và còn nợ [F] em, cuộc tình đã [G] lỡ
Cuộc tình đã [Em] lỡ, anh còn [Am] nợ  em. [Am]

[Am] | [Em] | [D] | [Em7] | [Am] | [Am7]

Anh còn nợ [Am] em, công viên ghế [Em] đá
Công viên ghế [Am] đá, lá đổ [Em] chiều êm. [Em]
Anh còn nợ [F] em, dòng xưa bến [Dm/F]
Dòng xưa bến [Em] cũ, con sông [Am] êm đềm. [Am]
Anh còn nợ [Am] em, chim về núi [E] nhạn
Trời mờ mưa [Dm] đêm, trời mờ mưa [E] đêm. [E]

Anh còn nợ [C] em, nụ hôn vội [G] vàng
Nụ hôn [Em] vội vàng, nắng chói [Am] qua rèm. [Am]
Anh còn nợ [Am] em, con tim bối [Em] rối
Con tim bối [Am7] rối, anh còn [Em] nợ em. [A]
Và còn nợ [F] em, cuộc tình đã [G] lỡ
Cuộc tình đã [Em] lỡ [Em7] , anh còn nợ  [Am] em. [Am]

[Am] | [Am] | [Am] | [Am] | [Am] | [Am] | [Am]

x

Dm/F

1234

Thế tay

[Bm] Anh còn nợ [Em] em [Em] | [Em], chim về núi [B] nhạn [B]
Trời mờ [Am] mưa đêm [Am] , [Gbm] trời mờ mưa [Bm] đêm. [Bm]
Anh còn nợ [G] em [G], nụ hôn vội [D] vàng
Nụ hôn [Bm] vội vàng [Bm], nắng [Gbm] chói [G] qua [Em] rèm [Em] | [Em] 

[Em] | [Bm] | [Am] | [Em] | [C] | [Bm] | [A] | [Em] | [Gbm]-[Em]

Anh còn [Em] nợ em công viên [Bm] ghế đá
Công viên [Em] ghế đá, lá đổ [Bm] chiều êm. [Bm]
Anh còn nợ [Em] em, dòng xưa bến [D] cũ
Dòng xưa [Bm] bến cũ, con sông [Em] êm đềm. [Em]
Anh còn nợ [Em] em, chim về [Bm] núi nhạn
Trời mờ [A] mưa đêm, trời mờ [Bm] mưa đêm. [Bm]

Anh còn nợ [G] em, nụ hôn [D] vội vàng
Nụ hôn [Bm] vội vàng, nắng chói [Em] qua rèm. [Em]
Anh còn [Em] nợ em, con tim [Bm] bối rối
Con tim [Em] bối rối, anh còn [Bm] nợ em. [Em]
Và còn nợ [Em] em, cuộc tình [D] đã lỡ
Cuộc tình [Bm] đã lỡ, anh còn [Em] nợ  em. [Em]

[Em] | [Bm] | [Am] | [Em] | [C] | [Bm] | [A] | [Em] | [Gbm]-[Em]

Anh còn [Em] nợ em công viên [Bm] ghế đá
Công viên [Em] ghế đá, lá đổ [Bm] chiều êm. [Bm]
Anh còn nợ [Em] em, dòng xưa bến [D] cũ
Dòng xưa [Bm] bến cũ, con sông [Em] êm đềm. [Em]
Anh còn nợ [Em] em, chim về [Bm] núi nhạn
Trời mờ [A] mưa đêm, trời mờ [Bm] mưa đêm. [Bm]

Anh còn nợ [G] em, nụ hôn [D] vội vàng
Nụ hôn [Bm] vội vàng, nắng chói [E] qua rèm. [Em]
Anh còn [Em] nợ em, con tim [Bm] bối rối
Con tim [Em] bối rối, anh còn [Bm] nợ em. [Bm]
Và còn nợ [Em] em, cuộc tình [D] đã lỡ
Cuộc tình [Bm] đã lỡ, anh còn [Em] nợ  em. [Em]

Anh còn nợ [Em] em, chim về [Bm] núi nhạn
Trời mờ [A] mưa đêm, trời mờ [Bm] mưa đêm. [Bm]

Anh còn nợ [G] em, nụ hôn [D] vội vàng
Nụ hôn [Bm] vội vàng, nắng chói [E] qua rèm. [Em]
Anh còn [Em] nợ em, con tim [Bm] bối rối
Con tim [Em] bối rối, anh còn [Bm] nợ em. [Bm]
Và còn nợ [Em] em, cuộc tình [D] đã lỡ
Cuộc tình [Bm] đã lỡ, anh còn [Em] nợ  em. [Em]
Và còn nợ [Em] em, cuộc tình [D] đã lỡ
Cuộc tình [Bm] đã lỡ [Bm] | [Bm] anh [D] còn nợ  [Em] em. [Em]

[C] | [Bm] | [Am] | [Em]

Bình luận yêu cầu hợp âm

2 bình luận
Sắp xếp theo