Hợp âm TẠM BIỆT CHIM ÉN   [Gm] Tạm biệt chim én [F] xưa, [Gm] tạm biệt những [F] giấc mơ Và giàn hoa tím bên nhà [Gm] ai nhớ mong [Bb] Chào nụ hoa bé [Gm] nhỏ, [Bb] dịu dàng trong [Gm] đám cỏ Đợi chờ con [F] én những chiều xa rất [F]......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Tam_biet_chim_en-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]