Lời bài hát

ANH CÒN NỢ EM - Quang Dũng

Intro (Boston):

Anh còn nợ em, công viên ghế đá
Công viên ghế đá, lá đổ chiều êm.
Anh còn nợ em, dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ, con sông êm đềm.
Anh còn nợ em, chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm, trời mờ mưa đêm.

Anh còn nợ em, nụ hôn vội vàng
Nụ hôn vội vàng, nắng chói qua rèm.
Anh còn nợ em, con tim bối rối
Con tim bối rối, anh còn nợ em.
Và còn nợ em, cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ, anh còn nợ  em.

Anh còn nợ em, công viên ghế đá
Công viên ghế đá, lá đổ chiều êm.
Anh còn nợ em, dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ, con sông êm đềm.
Anh còn nợ em, chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm, trời mờ mưa đêm.

Anh còn nợ em, nụ hôn vội vàng
Nụ hôn vội vàng, nắng chói qua rèm.
Anh còn nợ em, con tim bối rối
Con tim bối rối, anh còn nợ em.
Và còn nợ em, cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ , anh còn nợ  em.

Sheet nhạc bài: ANH CÒN NỢ EM

Hợp âm