Anh còn nợ [C] em, công viên ghế [Em] đá Công viên ghế [Am] đá, lá đổ chiều êm. Anh còn nợ [F] em, dòng xưa bến [G] cũ Dòng xưa bến [E7] cũ, con sông êm [Am] đềm. Anh còn nợ [C] em, chim về núi [Am] nhạn Trời mờ mưa [Dm] đêm,......