Hợp âm dạo (Quang Dũng): [Fm] | [Bbm] | [C] | [Fm][Bbm] | [C] | [Db] | [C] [F] | [Bbm] | [Eb] | [Ab][Db] | [Bbm] | [C] | [Fm] [Fm/C] Chiều mưa không có [Fm] em Bờ [Bbm] đá công viên âm [Fm] thầm [Cm] Chiều mưa không có [Bbm] em......