VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH

Sáng tác Doãn Quang Khải
Nhịp điệu March
Thể loại Nhạc đỏ
Đã xem 2426

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2088

 

Vì nhân [C] dân quên mình vì nhân dân hy [Am] sinh
Anh em [F] ơi vì nhân [D7] dân quên [G] mình
Đoàn Vệ [C] quốc chúng ta ở nhân [F] dân mà ra
Được dân [Dm] mến được dân [G] tin muôn [C] phần.

Thề vì dân suốt đời, thề tranh [F] đấu không ngừng
Vì đất [D7] nước thân [G] yêu mà hy [C] sinh
Thề diệt hết đế quốc [Am] kia giành tự [F] do hòa [Dm] bình
Đoàn Vệ [G] quốc quên mình vì nhân [C] dân.

Thề noi [C] gương Bác Hồ vì nhân dân gian [Am] lao
Trong bao [F] năm Người tranh [D7] đấu không [G] ngừng
Người chỉ [C] biết có dân ngày ngày [F] lo
Sao cho toàn dân [Dm] ấm toàn dân [G] no, được học [C] hành.

Người chỉ vui khi nào toàn dân [F] hết đau thương
Người tranh [D7] đấu đem tương [G] lai về cho [C] dân
Đoàn Vệ quốc chúng [Am] ta là con [F] yêu của [Dm] Người
Thề noi [G] gương suốt đời vì nhân [C] dân.

Vì nhân [C] dân quên mình vì nhân dân hy [Am] sinh
Anh em [F] ơi vì nhân [D7] dân quên [G] mình
Đoàn Vệ [C] quốc chúng ta ở nhân [F] dân mà ra
Được dân [Dm] mến được dân [G] tin muôn [C] phần.

Thề vì dân suốt đời, thề tranh [F] đấu không ngừng
Vì đất [D7] nước thân [G] yêu mà hy [C] sinh
Thề diệt hết đế quốc [Am] kia giành tự [F] do hòa [Dm] bình
Đoàn Vệ [G] quốc quên mình vì nhân [C] dân.

Thề noi [C] gương Bác Hồ vì nhân dân gian [Am] lao
Trong bao [F] năm Người tranh [D7] đấu không [G] ngừng
Người chỉ [C] biết có dân ngày ngày [F] lo
Sao cho toàn dân [Dm] ấm toàn dân [G] no, được học [C] hành.

Người chỉ vui khi nào toàn dân [F] hết đau thương
Người tranh [D7] đấu đem tương [G] lai về cho [C] dân
Đoàn Vệ quốc chúng [Am] ta là con [F] yêu của [Dm] Người
Thề noi [G] gương suốt đời vì nhân [C] dân.

Đoàn Vệ quốc chúng [Am] ta là con [F] yêu của [Dm] Người
Thề noi [G] gương suốt đời vì nhân [C] dân.

Đoàn Vệ quốc chúng [Am] ta là con [F] yêu của [Dm] Người
Thề noi [G] gương suốt đời vì nhân [C] dân.

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!