Sheet nhạc bài: BÀI CA CÁCH MẠNG TIẾN QUÂN

Hợp âm

Lời bài hát

Nhịp: 2/4, tempo: 100
=====
Intro:
- -
1-
Khi mùa thu từ chiến khu quân ta tiến về Thủ đô,
Lá cờ cách mạng cuốn gió rung thời cơ.
Toàn dân khởi nghĩa bồng súng lên quân ta đi, 
Bấy năm qua chống giặc, kháng chiến ta trường kỳ.
Đi, nhân dân ta xây chính quyền phá tan bao ngục tối,
Vùng lên thôi, vì non sông thống nhất xây ngày mai.
Đi, nhân dân ta xây chính quyền tiến lên trên đường mới,
Vì tương lai vì quê hương kiến thiết xây cuộc đời. -
2-
Đây đoàn quân đều bước chân đi tha thiết vì nhân dân,
Cách mạng xã hội tiến tới như mùa xuân.
Ngày xưa đổ máu vì đấu tranh ta ra đi,
Tới nay theo tiếng gọi, kiến thiết xây thành trì.
Đi, nhân dân ta xây chính quyền, phá tan bao nghèo đói,
Vùng lên thôi, vì non sông thống nhất xây ngày mai.
Đi, nhân dân ta xây đắp đường tiến lên cách mạng mới,
Vì quang vinh, cùng hy sinh chiến đấu cho hòa bình.