Lời bài hát

Hợp âm dạo (Tốp ca):

-

Vừng trời đông, ánh hồng tươi sáng bừng lên 
Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới 
Ngàn triệu dân siết tay nhau
Đứng quanh Đảng Cộng Sản Việt Nam
Khối kết đoàn công nông bền vững. 

Đời cần lao ấm tình yêu chói niềm tin 
Vì ngày mai, ấm no tự do hạnh phúc 
Nào cầm tay sát vai nhau
Súng búa liềm trên đường tranh đấu
Tới hoà bình, nhà máy búa rền
Lúa vàng ngập đồng. 

Đảng Cộng Sản Việt Nam
Vì nhân dân tiền phong đấu tranh.

Sheet nhạc bài: CHÀO MỪNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hợp âm