Lời bài hát
 

Ầm ầm biển Đông cuộn sóng , Mây đen phương Bắc tràn về . Giặc thù xâm lăng bờ cõi , Đạp lên lương tri loài người . Bốn ngàn năm lịch sử liệt oanh Tạc ghi chiến công muôn đời . Tiếng thét "sát Thát" vọng vang trời Nam kiêu hùng . Hàng triệu con tim Việt Nam sục sôi . Đồng lòng hy sinh gìn giữ bờ cõi . Lời Bác còn ghi : Vì độc lập tự do! Đây Trường Sa , Hoàng Sa là máu thịt . Biển trời non sông của ta . Việt Nam dòng máu Lạc Hồng . Dang vòng tay cùng bạn bè năm châu , Người Việt Nam yêu hòa bình . Cùng tiếng nói của công lý Ta quyết giữ biển trời bình yên .

Ầm ầm biển Đông cuộn sóng , Mây đen phương Bắc tràn về . Giặc thù xâm lăng bờ cõi , Đạp lên lương tri loài người . Bốn ngàn năm lịch sử liệt oanh Tạc ghi chiến công muôn đời . Tiếng thét "sát Thát" vọng vang trời Nam kiêu hùng . Hàng triệu con tim Việt Nam sục sôi . Đồng lòng hy sinh gìn giữ bờ cõi . Lời Bác còn ghi : Vì độc lập tự do! Đây Trường Sa , Hoàng Sa là máu thịt . Biển trời non sông của ta . Việt Nam dòng máu Lạc Hồng . Dang vòng tay cùng bạn bè năm châu , Người Việt Nam yêu hòa bình . Cùng tiếng nói của công lý Ta quyết giữ biển trời bình yên .

Sheet nhạc bài: QUYẾT GIỮ BIỂN TRỜI BÌNH YÊN

Hợp âm