Sheet nhạc bài: QUYẾT GIỮ BIỂN TRỜI BÌNH YÊN

Hợp âm

Lời bài hát

 
Ầm ầm biển Đông cuộn sóng ,
Mây đen phương Bắc tràn về .
Giặc thù xâm lăng bờ cõi ,
Đạp lên lương tri loài người .
Bốn ngàn năm lịch sử liệt oanh
Tạc ghi chiến công muôn đời .
Tiếng thét "sát Thát" vọng vang trời Nam kiêu hùng .
Hàng triệu con tim Việt Nam sục sôi .
Đồng lòng hy sinh gìn giữ bờ cõi .
Lời Bác còn ghi : Vì độc lập tự do!
Đây Trường Sa , Hoàng Sa là máu thịt .
Biển trời non sông của ta .
Việt Nam dòng máu Lạc Hồng .
Dang vòng tay cùng bạn bè năm châu ,
Người Việt Nam yêu hòa bình .
Cùng tiếng nói của công lý
Ta quyết giữ biển trời bình yên .
Ầm ầm biển Đông cuộn sóng ,
Mây đen phương Bắc tràn về .
Giặc thù xâm lăng bờ cõi ,
Đạp lên lương tri loài người .
Bốn ngàn năm lịch sử liệt oanh
Tạc ghi chiến công muôn đời .
Tiếng thét "sát Thát" vọng vang trời Nam kiêu hùng .
Hàng triệu con tim Việt Nam sục sôi .
Đồng lòng hy sinh gìn giữ bờ cõi .
Lời Bác còn ghi : Vì độc lập tự do!
Đây Trường Sa , Hoàng Sa là máu thịt .
Biển trời non sông của ta .
Việt Nam dòng máu Lạc Hồng .
Dang vòng tay cùng bạn bè năm châu ,
Người Việt Nam yêu hòa bình .
Cùng tiếng nói của công lý
Ta quyết giữ biển trời bình yên .