NHẬT KÝ HAI ĐỨA MÌNH

Sáng tác Anh Bằng
Nhịp điệu Bolero, Habanera
Thể loại Nhạc vàng
Đã xem 1570

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2514

Phiên bản

Hợp âm dạo (Tuấn Vũ):

[A] | [E] | [A] | [Bm7]-[E][Bm][D][E]-[A][E]-[A]

Thức trắng đêm [A] nay ghép lại nhật [Bm] ký của hai đứa [A] mình [A]
Đường yêu anh bước chân vào gặp [B] em là muôn bức [E] tranh [E]
Tình ta ngày [Gbm] ấy có [A] anh như đêm có [Bm] ngày
[E] em như chiều có [Dbm/Ab] mây hai đứa [Gm] yêu trong tình đắm [B] say. [A]

Đã nói cho nhau những lời au [B] yếm nhất trên cõi [A] đời [E]-[A]
Nhiều đêm hai [Db] đứa vui [A] đùa nhìn [B] trăng vàng nghe sóng [E] khơi [E]
Ngày mưa ngày [Gbm] nắng sát [D] vai câu ca tiếng [B] cười
Dấu [E] chân in [B] mòn khắp [E] nơi hai đứa [Db] như chim trời có [A] đôi. [Bm]

ĐK:
Giờ [E] đây [E] , mỗi người mỗi [A] nơi
Nàng về [Gbm] đâu sánh [Abm] đời với [D] ai
Tay trắng [B] tôi đi tìm tương [E] lai. [Gbm]

Đời [Dbm7] tôi [B] , chuỗi [E] ngày nhớ [Dbm] mong
Nay đã thay cho ngày tang [D] bồng
Chỉ còn [E] yêu tình yêu núi [A] sông. [A]

Xé nát trong tay những dòng nhật [Bm] ký chép lâu lắm [A] rồi [A]
Chuyện tình năm [B] trước thôi [Gbm] đành vùi [B] chôn từ nay thế [E] thôi [E]
Còn đâu mà [Gbm] nhớ ái ân mây đen xoá [B] mờ
Dứt [E] đi cung [B] đàn thiết [E] tha
[Dbm] Thôi cũng [Gbm7] như qua [E] một giấc [A] mơ. [A]

[A] | [E] | [A] | [E/B] | [Bm][D] | [E]-[A][B]

ĐK:
Giờ [E] đây [E] , mỗi người mỗi [A] nơi
Nàng về [Gbm] đâu sánh [Abm] đời với [D] ai
Tay trắng [B] tôi đi tìm tương [E] lai. [Gbm]

Đời [Dbm7] tôi [B] , chuỗi [E] ngày nhớ [Dbm] mong
Nay đã thay cho ngày tang [D/A] bồng
Chỉ còn [E] yêu tình yêu núi [A] sông. [A]

Xé nát trong tay những dòng nhật [Bm] ký chép lâu lắm [A] rồi [A]
Chuyện tình năm [Gbm] trước thôi đành vùi [B] chôn từ nay thế [E] thôi [E]
Còn đâu mà [Gbm] nhớ ái [D] ân mây đen xoá [B] mờ
Dứt [E] đi cung [B] đàn thiết [Dbm] tha
Thôi cũng [E] như qua một giấc [A] mơ.

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Gbm7

1234

Thế tay

Hợp âm dạo:

[Bb] | [Gm] | [Cm7] | [F] | [Bb][Gm7][Cm]

[F] | [Cm][Eb] | [Cm7][F] | [F][Bb] | [Bbm]

Thức trắng đêm [Bb] nay ghép lại nhật [F] ký của hai đứa [Bb] mình [Bb]
Đường yêu anh [Gm] bước chân vào gặp [Cm] em là muôn bức [Dm7] tranh [Gm]
Tình ta ngày [Eb] ấy có [G] anh như đêm có [Gm] ngày
[Dm] em như chiều có mây hai đứa [Gm] yêu trong tình đắm [Cm] say. [F]

Đã nói [Bb] cho nhau những lời au [F] yếm nhất trên cõi [Bb] đời [Bb]
Nhiều đêm hai [Gm] đứa vui đùa nhìn [Cm] trăng vàng nghe sóng [Dm][Gm7]
Ngày mưa ngày [Eb] nắng sát [Gm] vai câu ca tiếng [Cm] cười
Dấu [Dm] chân in mòn khắp nơi hai đứa [F] như chim trời có [Bb] đôi. [F]-[Bb]

ĐK:
Giờ [Gm] đây [D/Gb] , mỗi người mỗi [Gm] nơi
Nàng về [Eb] đâu sánh [D/Gb] đời với [Gm] ai
Tay trắng [Eb] tôi đi tìm tương [Dm] lai. [Gm]

[Bb] Đời [Dm7] tôi [F]-[Cm] , chuỗi [Cm/G] ngày nhớ [Dm] mong
Nay đã [Gm] thay cho [F] ngày tang [Eb] bồng
Chỉ còn [F] yêu tình yêu núi [Bb] sông. [Cm]-[Bb]

[F] nát trong [Bb] tay những dòng nhật [F] ký chép lâu lắm [Bb] rồi [Bb]
Chuyện tình năm [Gm] trước thôi dành vùi [Cm] chôn từ nay thế [Dm7] thôi [Gm]
Còn đâu mà [Eb] nhớ ái [G] ân mây đen xoá [Cm] mờ
Dứt [Dm] đi cung [C] đàn thiết [Dm7] tha
Thôi cũng [F] như qua một giấc [Bb] mơ. [C]-[Bb]

[Bb] | [F] | [Bb] | [Bb] | [Gm][Cm]

[Dm][Gm][Eb] | [G][Cm][Dm]

[Cm]-[Dm][Dm7][Bb][F]-[Bb]

ĐK:
Giờ [Gm] đây [D/Gb] , mỗi người mỗi [Gm] nơi
Nàng về [Eb] đâu sánh [D/Gb] đời với [Gm] ai
Tay trắng [Eb] tôi đi tìm tương [Dm] lai. [Gm]

[Bb] Đời [Dm7] tôi [F]-[Cm] , chuỗi [Cm/G] ngày nhớ [Dm] mong
Nay đã [Gm] thay cho [F] ngày tang [Eb] bồng
Chỉ còn [F] yêu tình yêu núi [Bb] sông. [Cm]-[Bb]

[F] nát trong [Bb] tay những dòng nhật [F] ký chép lâu lắm [Bb] rồi [Bb]
Chuyện tình năm [Gm] trước thôi dành vùi [Cm] chôn từ nay thế [Dm7] thôi [Gm]
Còn đâu mà [Eb] nhớ ái [G] ân mây đen xoá [Cm] mờ
Dứt [Dm] đi cung [Cm] đàn thiết [Dm] tha
Thôi cũng [Dm/F] như qua một giấc [Bb] mơ. [F]-[Bb]

Còn [Bb] đâu mà [Eb] nhớ ái [Gm] ân mây đen xoá [Cm] mờ
Dứt [Dm] đi cung [Cm] đàn thiết [Dm] tha
Thôi cũng [Dm/F] như [Dm/F][Dm/F]
Qua [A] một [A][Bb] giấc mơ. [F]-[Bb]

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

D/Gb

1235

Thế tay

x

Cm/G

234
III

Thế tay

x

Dm/F

1234

Thế tay

Đánh giá của bạn về bản hòa âm này

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!