Hợp âm dạo (Tuấn Vũ): [A] | [E] | [A] | [Bm7]-[E][Bm][D][E]-[A][E]-[A] Thức trắng đêm [A] nay ghép lại nhật [Bm] ký của hai đứa [A] mình [A] Đường yêu anh bước chân vào gặp [B] em là muôn bức [E] tranh [E] Tình ta ngày [Gbm] ấy có [A] anh như đêm......