TIỄN BIỆT TÌNH SẦU

Phương Huỳnh
Sáng tác Phương Huỳnh
Nhịp điệu Bolero
Thể loại Nhạc vàng
Đã xem 87

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2814

Phiên bản

Nhịp: 4/4, tempo: 74, điệu: Bolero
=====

[Dbm] | [Dbm] | [E] | [E] | [A] | [A] | [Eb] | [Ab] | [Dbm] | [Dbm]

[B] | [B] | [E] | [Db] | [Gbm] | [B] | [E] | [A] | [Abm] | [Eb] | [Dbm] 

1.
Bên quán khuya đèn đêm [Dbm] nhạt màu [Dbm] 
Mình ngồi bên [E] nhau ta [Ab] uống cạn [Dbm] chén sầu [Dbm] 
Ngoài trời mưa [B] ngâu trăng khuya [E] úa màu
Như khóc cho cuộc [Ebm] tình đầu vì đâu vỡ [Abm] tan mau.[Gb] | [Ab] 

2.
Thôi uống đi cạn ly [Dbm] rượu này [Dbm] 
Rồi mình chia [E] tay em [Fm/Ab] hãy về [Dbm] với người [Dbm] 
Còn gì em [B] ơi, bao nhiêu [E] kỷ niệm
Xin hãy chôn vào [Ab] lòng để mà vui bước [Dbm] cùng với chồng. [Gbm] | [B] 

ĐK:
Em đi [E] đi, hãy cứ đi [A] đi [A] 
Cứ để cho [Dbm] ta rót đau [Gbm] thương uống cạn [Dbm] một lần [Dbm] 
Ly rượu [B] này ta uống cho [E] say [E] 
Để quên [Ab] đi, quên hết cả [Dbm] tháng ngày [Gb] | [Dbm] 

3.
Em đã đi bỏ ta [Dbm] lại rồi [Dbm] 
Một mình đơn [E] côi trong [Ab] tiếng nhạc [Dbm] rã rời [Dbm] 
Giọt rượu ly [B] bôi ta xin [E] uống cạn
Để tiễn đưa cuộc [Ab] tình đã chìm sâu đáy [Dbm] mộ hoang [A] sầu. [Gb] | [B] 

[E] | [E] | [A] | [A] | [Ab] | [Ab] | [Dbm] | [Dbm]

[Gbm] | [B] | [E] | [A] | [Abm] | [Abm] | [Dbm] 

1.
Bên quán khuya đèn đêm [Dbm] nhạt màu [Dbm] 
Mình ngồi bên [E] nhau ta [Ab] uống cạn [Dbm] chén sầu [Dbm] 
Ngoài trời mưa [B] ngâu trăng khuya [E] úa màu
Như khóc cho cuộc [Ebm] tình đầu vì đâu vỡ [Abm] tan mau.[Gb] | [Ab] 

2.
Thôi uống đi cạn ly [Dbm] rượu này [Dbm] 
Rồi mình chia [E] tay em [Fm/Ab] hãy về [Dbm] với người [Dbm] 
Còn gì em [B] ơi, bao nhiêu [E] kỷ niệm
Xin hãy chôn vào [Ab] lòng để mà vui bước [Dbm] cùng với chồng. [Gbm] | [B] 

ĐK:
Em đi [E] đi, hãy cứ đi [A] đi [A] 
Cứ để cho [Dbm] ta rót đau [Gbm] thương uống cạn [Dbm] một lần [Dbm] 
Ly rượu [B] này ta uống cho [E] say [E] 
Để quên [Ab] đi, quên hết cả [Dbm] tháng ngày [Gb] | [Dbm] 

3.
Em đã đi bỏ ta [Dbm] lại rồi [Dbm] 
Một mình đơn [E] côi trong [Ab] tiếng nhạc [Dbm] rã rời [Dbm] 
Giọt rượu ly [B] bôi ta xin [E] uống cạn
Để tiễn đưa cuộc [Ab] tình đã chìm sâu đáy [Dbm] mộ hoang [A] sầu. [Gb] | [B] 

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Fm/Ab

234

Thế tay

Nhịp: 4/4, tempo: 74, điệu: Bolero
=====

[Bbm] | [Bbm] | [Db] | [Db] | [Gb] | [Gb] | [C] | [F] | [Bbm] | [Bbm]

[Ab] | [Ab] | [Db] | [Bb] | [Ebm] | [Ab] | [Db] | [Gb] | [Fm] | [C] | [Bbm]

1.
Bên quán khuya đèn đêm [Bbm] nhạt màu [Bbm]
Mình ngồi bên [Db] nhau ta [F] uống cạn [Bbm] chén sầu [Bbm]
Ngoài trời mưa [Ab] ngâu trăng khuya [Db] úa màu
Như khóc cho cuộc [Cm] tình đầu vì đâu vỡ [Fm] tan mau.[Eb] | [F]

2.
Thôi uống đi cạn ly [Bbm] rượu này [Bbm]
Rồi mình chia [Db] tay em [Dm/F] hãy về [Bbm] với người [Bbm]
Còn gì em [Ab] ơi, bao nhiêu [Db] kỷ niệm
Xin hãy chôn vào [F] lòng để mà vui bước [Bbm] cùng với chồng. [Ebm] | [Ab]

ĐK:
Em đi [Db] đi, hãy cứ đi [Gb] đi [Gb]
Cứ để cho [Bbm] ta rót đau [Ebm] thương uống cạn [Bbm] một lần [Bbm]
Ly rượu [Ab] này ta uống cho [Db] say [Db]
Để quên [F] đi, quên hết cả [Bbm] tháng ngày [Eb] | [Bbm]

3.
Em đã đi bỏ ta [Bbm] lại rồi [Bbm]
Một mình đơn [Db] côi trong [F] tiếng nhạc [Bbm] rã rời [Bbm]
Giọt rượu ly [Ab] bôi ta xin [Db] uống cạn
Để tiễn đưa cuộc [F] tình đã chìm sâu đáy [Bbm] mộ hoang [Gb] sầu. [Eb] | [Ab]

[Db] | [Db] | [Gb] | [Gb] | [F] | [F] | [Bbm] | [Bbm]

[Ebm] | [Ab] | [Db] | [Gb] | [Fm] | [Fm] | [Bbm]

1.
Bên quán khuya đèn đêm [Bbm] nhạt màu [Bbm]
Mình ngồi bên [Db] nhau ta [F] uống cạn [Bbm] chén sầu [Bbm]
Ngoài trời mưa [Ab] ngâu trăng khuya [Db] úa màu
Như khóc cho cuộc [Cm] tình đầu vì đâu vỡ [Fm] tan mau.[Eb] | [F]

2.
Thôi uống đi cạn ly [Bbm] rượu này [Bbm]
Rồi mình chia [Db] tay em [Dm/F] hãy về [Bbm] với người [Bbm]
Còn gì em [Ab] ơi, bao nhiêu [Db] kỷ niệm
Xin hãy chôn vào [F] lòng để mà vui bước [Bbm] cùng với chồng. [Ebm] | [Ab]

ĐK:
Em đi [Db] đi, hãy cứ đi [Gb] đi [Gb]
Cứ để cho [Bbm] ta rót đau [Ebm] thương uống cạn [Bbm] một lần [Bbm]
Ly rượu [Ab] này ta uống cho [Db] say [Db]
Để quên [F] đi, quên hết cả [Bbm] tháng ngày [Eb] | [Bbm]

3.
Em đã đi bỏ ta [Bbm] lại rồi [Bbm]
Một mình đơn [Db] côi trong [F] tiếng nhạc [Bbm] rã rời [Bbm]
Giọt rượu ly [Ab] bôi ta xin [Db] uống cạn
Để tiễn đưa cuộc [F] tình đã chìm sâu đáy [Bbm] mộ hoang [Gb] sầu. [Eb] | [Ab]

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Dm/F

1234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!