Nếu hai đứa mình Nếu hai đứa [Dm] mình không về cùng chung lối đường. Thì dù hoa [F] thắm chỉ [D7] là màu thắm không [Gm] hương. Nếu hai đứa mình [C] thương nhau, Nếu hai đứa [Dm] mình xa nhau, Thì dù mưa [Gm] xuân với em vẫn là tuyết đông lạnh [A7]......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files10/Neu_hai_dua_minh-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]