TAN GIẤC MƠ XƯA

Sáng tác : Mai Châu
Thể loại : Nhạc vàng
Giai điệu : Bolero
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 2960

TAN GIẤC MƠ XƯA - Quân Bảo

Nhịp: 3/4, tempo: 92, điệu: Bolero
=====

[D] | [Em] | [A] | [D] | [G] | [Em] | [Em] | [A]-[D] | [G]-[D]

1.
Chiều [D] nay anh [G] về thăm quê mến [Em] yêu xưa [D]-[Gbm]
Gió [Em] đưa muôn [A] vàn thương yêu chào [D] đón [D]
Nhìn màu quê [G] cũ anh cảm thấy nao [Gbm] nao
Trời buồn mây [Bm7] tím thương nhớ nhớ [Em] xa xôi
Kỷ niệm năm [A] ấy trôi mau về dĩ vãng thôi tàn giấc [D] mơ hoa [G]-[D]

2.
Gặp em anh [G] buồn anh không nói [Gbm] nên câu [Gbm]
Mắt [Em7] em u [A] hoài thu thêm nhạt [D] nắng [D]
Ngày nào năm [G] trước ta cắp sách bên [Gbm7] nhau
Giờ nầy sao [Bm] thấy xa cách quá [Em] em ơi
Còn tìm đâu [A] nữa bao nhiêu ngày đã mất thấy buồn nhưng [D] trách ai? [G]-[D]

ĐK:
Em ơi anh [G] buồn vì xa vắng nhiều [Gbm] rồi nhớ thương bao [D] giờ nguôi [A]
Biết đến bao [Em7] giờ và biết đến bao [Gbm] giờ chấp cánh như [Em] ngày thơ [A]
[D] Mai em sang [G] đò mình anh còn đứng [Gbm] nhìn biết chúc nhau gì [A] đây? [A]
[Am/E] Bao nhiêu kỷ niệm và bao nhiêu ân [A] tình xin giữ riêng [D] mình tôi [G]-[D]

3.
Ngày mai có [G] người vui xác pháo [Gbm] tung bay [Gbm]
Tiển [Em] đưa một [A] lần thương nhau [D] trọn kiếp [D]
Giờ nầy xa [G] cách anh thấy nhớ [Gbm] thương thêm
Vì tìm đâu [B] nữa những ánh mắt thơ [Em] ngây
Trời chiều mây [A] tím mang tâm tư vào nhớ hết rồi giấc [D] mơ xưa. [G]-[D]

[D] | [Em] | [A] | [D] | [G] | [Gbm] | [Em7] | [A]-[D] | [G]-[D]

ĐK:
Em ơi anh [G] buồn vì xa vắng nhiều [Gbm] rồi nhớ thương bao [D] giờ nguôi [A]
Biết đến bao [Em7] giờ và biết đến bao [Gbm] giờ chấp cánh như [Em] ngày thơ [A]
[D] Mai em sang [G] đò mình anh còn đứng [Gbm] nhìn biết chúc nhau gì [A] đây? [A]
[Am/E] Bao nhiêu kỷ niệm và bao nhiêu ân [A] tình xin giữ riêng [D] mình tôi [G]-[D]

3.
Ngày mai có [G] người vui xác pháo [Gbm] tung bay [Gbm]
Tiển [Em] đưa một [A] lần thương nhau [D] trọn kiếp [D]
Giờ nầy xa [G] cách anh thấy nhớ [Gbm] thương thêm
Vì tìm đâu [B] nữa những ánh mắt thơ [Em] ngây
Trời chiều mây [A] tím mang tâm tư vào nhớ hết rồi giấc [D] mơ xưa. [G]-[D]

D

123

Em

23

A

123

G

123

Gbm

34

Bm7

23

Em7

234

Gbm7

1234

Bm

234

Am/E

123

B

234

[E] | [Gbm] | [B] | [E] | [A] | [Gbm] | [Gbm] | [B]-[E] | [A]-[E]

1.
Chiều [E] nay anh [A] về thăm quê mến [Gbm] yêu xưa [E]-[Abm] 
Gió [Gbm] đưa muôn [B] vàn thương yêu chào [E] đón [E] 
Nhìn màu quê [A] cũ anh cảm thấy nao [Abm] nao
Trời buồn mây [Dbm7] tím thương nhớ nhớ [Gbm] xa xôi
Kỷ niệm năm [B] ấy trôi mau về dĩ vãng thôi tàn giấc [E] mơ hoa [A]-[E]

2.
Gặp em anh [A] buồn anh không nói [Abm] nên câu [Abm] 
Mắt [Gbm7] em u [B] hoài thu thêm nhạt [E] nắng [E] 
Ngày nào năm [A] trước ta cắp sách bên [Abm7] nhau
Giờ nầy sao [Dbm] thấy xa cách quá [Gbm] em ơi
Còn tìm đâu [B] nữa bao nhiêu ngày đã mất thấy buồn nhưng [E] trách ai? [A]-[E] 

ĐK:
Em ơi anh [A] buồn vì xa vắng nhiều [Abm] rồi nhớ thương bao [E] giờ nguôi [B]
Biết đến bao [Gbm7] giờ và biết đến bao [Abm] giờ chấp cánh như [Gbm] ngày thơ [B]
[E] Mai em sang [A] đò mình anh còn đứng [Abm] nhìn biết chúc nhau gì [B] đây? [B] 
[Bm/Gb] Bao nhiêu kỷ niệm và bao nhiêu ân [B] tình xin giữ riêng [E] mình tôi [A]-[E]  

3.
Ngày mai có [A] người vui xác pháo [Abm] tung bay [Abm] 
Tiển [Gbm] đưa một [B] lần thương nhau [E] trọn kiếp [E] 
Giờ nầy xa [A] cách anh thấy nhớ [Abm] thương thêm
Vì tìm đâu [Db] nữa những ánh mắt thơ [Gbm] ngây
Trời chiều mây [B] tím mang tâm tư vào nhớ hết rồi giấc [E] mơ xưa. [A]-[E] 

[E] | [Gbm] | [B] | [E] | [A] | [Abm] | [Gbm7] | [B]-[E] | [A]-[E]

ĐK:
Em ơi anh [A] buồn vì xa vắng nhiều [Abm] rồi nhớ thương bao [E] giờ nguôi [B]
Biết đến bao [Gbm7] giờ và biết đến bao [Abm] giờ chấp cánh như [Gbm] ngày thơ [B]
[E] Mai em sang [A] đò mình anh còn đứng [Abm] nhìn biết chúc nhau gì [B] đây? [B] 
[Bm/Gb] Bao nhiêu kỷ niệm và bao nhiêu ân [B] tình xin giữ riêng [E] mình tôi [A]-[E]  

3.
Ngày mai có [A] người vui xác pháo [Abm] tung bay [Abm] 
Tiển [Gbm] đưa một [B] lần thương nhau [E] trọn kiếp [E] 
Giờ nầy xa [A] cách anh thấy nhớ [Abm] thương thêm
Vì tìm đâu [Db] nữa những ánh mắt thơ [Gbm] ngây
Trời chiều mây [B] tím mang tâm tư vào nhớ hết rồi giấc [E] mơ xưa. [A]-[E] 

E

123

Gbm

34

B

234

A

123

Abm

1234

Dbm7

234

Gbm7

1234

Abm7

12

Dbm

1234

Db

234

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!