NHỮNG CA KHÚC Cheng THỂ HIỆN

  • Hợp âm dạo: [G] | [G] | [Gbm] | [Gbm] | [Em7] | [A] [Bm] | [D] | [G] | [G] | [Gbm] | [Gbm][Esus4] | [A] | [D] | [D/Gb] Anh nhờ con [G] phố Giữ giùm [Gbm] anh bao nhiêu ngày thơ Em [Em] về đây không nói [A] đi…anh [D/Gb] còn......

    Nhạc trẻ Ballad

    Cheng