[C] Phố núi cao, phố núi đầy sương Phố núi cây [F] xanh trời thấp thật [C] buồn Anh khách [Am] lạ đi lên đi [D] xuống May mà có [G7] em đời còn dễ thương Em Plei- [C] ku má đỏ môi hồng Ở đây buổi chiều quanh năm mùa [C] đông Nên......