MƯA ĐÊM TỈNH NHỎ

Sáng tácHà Phương
Nhịp điệuBolero
Thể loạiNhạc tình, Nhạc vàng
Đã xem2754

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

 

Hợp âm dạo (Quang Lê): [C#m] | [C#m][C#m] | [C#m]

[G#]-[F#m][C#m] | [F#m][G#] | [C#m] | [F#]-[C#m]

1. Trời đổ [C#m] mưa cho phố vắng mênh [G#] mông
Khơi lòng bao nỗi [E/B] nhớ [C#m]
Trời làm [F#m] mưa cho ướt áo em [A] thơ
Mưa [G#] rơi tự bao [C#m] giờ. [G#]-[C#m]

Tình yêu [D#m] đó phôi [C#m] pha vào sương [A] gió
Những đêm mưa tỉnh [G#] nhỏ
Gợi [C#] nhớ thuở học [F#m] trò
Tâm [B] tình thường hay [E] ngõ
Trường [C#m] tan về chung [D/F#] phố
Những lúc [G#m7] trời chiều [C#m] đổ [F#m] mưa. [C#m]

ĐK:
[B] Mưa, mưa rơi qua phố [E] buồn
Chạnh [D#m] lònh bao nhớ [G#] thương
Chuyện [C#m/E] tình yêu vấn [F#m] vương
Ngày [C#m] xưa đường [A] mưa ướt ê [B] chề
Cùng đưa đón nhau [E] về
Ấm [F#m] đôi nhân tình [G#] trẻ.

[C#m] Một người sang ngang cuộc [A] đời
Một [C#] người đêm tay [F#m] gối
Chia [B] ly có gì [E] vui
Trời [G#] mưa nghe giá buốt con [A] tim
Xua anh vào kỷ [G#] niệm
Thao thức trọn cả một [C#m] đêm.  [F#]-[C#m]

2. Chờ em đêm vắng với cô [Fm/C] đơn ngõ hồn mưa ngập [C#m/G#] lối [Bbm7]
Tình hợp [F#m] tan nhưng vẫn nhớ nhau [A] luôn
Biết [G#] em giờ có [C#m] buồn [C#m]
Và từ [D#m] đó những đêm trời mưa [A] gió
Thấu chăng người tỉnh [G#] nhỏ
Nuôi [C#] nấng cả một [F#m] đời mối tình thời xa [E] ấy
Giờ [C#] đây đường hai [F#m] lối mưa gió [G#m] về buồn [C#m] nào nguôi. [F#m]-[C#m]

[D#m] | [F#m]-[A][G#] | [C#m][C#]-[F#m]

[B]-[E][C#m]-[F#m][G#m]-[C#m] | [F#]-[C#m]

ĐK:
[B] Mưa, mưa rơi qua phố [E] buồn
Chạnh [D#m] lònh bao nhớ [G#] thương
Chuyện [C#m/E] tình yêu vấn [F#m] vương
Ngày [C#m] xưa đường [A] mưa ướt ê [B] chề
Cùng đưa đón nhau [E] về
Ấm [F#m] đôi nhân tình [G#] trẻ.

[C#m] Một người sang ngang cuộc [A] đời
Một [C#] người đêm tay [F#m] gối
Chia [B] ly có gì [E] vui
Trời [G#] mưa nghe giá buốt con [A] tim
Xua anh vào kỷ [G#] niệm
Thao thức trọn cả một [C#m] đêm.  [F#]-[C#m]

Coda:
Gởi về [C#m] em đêm vắng với cô đơn
Nỗi lòng trai thời [E] chiến [E/B]-[C#m]
[A] Tình hợp [F#m] tan nhưng vẫn nhớ nhau [A] luôn
Biết [G#] em giờ có [C#m] buồn. [C#m]

Và nơi [D#m] đó những [G#] đêm trời mưa [A] gió
Có thương người tỉnh [G#] nhỏ
Nuôi [C#] nấng tuổi học [F#m] trò
Tâm [E] tình thường hay ngõ
Đường [C#m] đi về chung [F#m] lối
Mưa có [G#] buồn mình [C#m] cũng vui. [F#]-[C#m]

Và nơi [F#] đó những [G#] đêm trời mưa [A] gió
Có thương người tỉnh [G#] nhỏ
Nuôi [C#] nấng tuổi học [F#m] trò
Tâm [E] tình thường hay ngõ
Đường [C#m] đi về chung [F#m] lối
Mưa có [G#] buồn mình [C#m] cũng vui. [F#]-[C#m]

x

C#m

234
IV

Thế tay

x

G#

234
IV

Thế tay

x

D#m

234
VI

Thế tay

x

D/F#

1234

Thế tay

x

C#m/E

123

Thế tay

x

C#m/G#

23

Thế tay

x

Bbm7

123

Thế tay

x

G#m

34
IV

Thế tay

Hợp âm dạo (Trường Vũ): [Cm] | [Cm][Fm] | [Fm]

[Bb][Bb7] | [D#][G] | [C] | [Fm]-[C]

1. Trời đổ [G] mưa cho [C] phố vắng mênh [G] mông
Khơi [B] lòng bao nỗi [Bb] nhớ [Cm]-[D#]
Trời làm [Fm] mưa cho ướt áo em [G#] thơ
Mưa [G] rơi tự bao [Cm] giờ. [Cm]

Tình yêu [Fm] đó phôi [C] pha vào sương [Gm] gió
Những [G#] đêm mưa tỉnh [G] nhỏ
Gợi [Cm] nhớ thuở học [Fm] trò
Tâm [D#] tình thường hay ngõ
Trường [Cm] tan về chung phố
Những lúc [G] trời chiều [G#] đổ [F#m] mưa. [Fm]-[Cm]

ĐK:
[Bb] Mưa, mưa rơi qua phố [Eb] buồn
Chạnh [Dm] lònh bao nhớ [G] thương
Chuyện [Cm] tình yêu vấn [Fm] vương
Ngày [G#] xưa đường [Fm/C] mưa ướt ê [Bb] chề
Cùng [Bb] đưa đón nhau [Eb] về
Ấm đôi nhân tình [G] trẻ. [G]

[Cm] Một người sang ngang cuộc [G#] đời
Một [Fm] người đêm tay gối
Chia ly có [Eb] gì vui
Trời [Gm] mưa nghe giá buốt con [G#] tim
Xua [Fm] anh vào kỷ [G] niệm
Thao thức [F] trọn cả một [Cm] đêm.  [Fm]-[Cm]

2. Chờ em đêm vắng với cô [G] đơn ngõ hồn mưa ngập [Eb] lối [Cm]-[D]
Tình hợp [Fm] tan nhưng vẫn nhớ nhau [G#] luôn
Biết [G] em giờ [Cm] có buồn [G#]-[Cm]
[D#] Và từ [Fm] đó những [F] đêm trời mưa [G#] gió
Thấu chăng người tỉnh [G] nhỏ
Nuôi [Cm] nấng cả một [Fm] đời mối tình thời xa [Eb] ấy
Giờ đây đường hai lối mưa gió [G] về buồn [Cm] nào nguôi. [Fm]-[Cm]

[Fm] | [G#] | [D#]-[G][C7]-[Fm] | [Bb]-[D#]

[Cm]-[Fm] | [G]-[Cm][Fm][Cm]

ĐK:
[Bb] Mưa, mưa rơi qua phố [Eb] buồn
Chạnh [Dm] lònh bao nhớ [G] thương
Chuyện [Cm7] tình yêu vấn [Fm] vương
Ngày [G#] xưa đường [Fm] mưa ướt ê [Bb] chề
Cùng đưa đón nhau [Eb] về
Ấm [Eb] đôi nhân tình [Cm] trẻ.

[Cm] Một người sang ngang cuộc [G#] đời
Một [Fm/C] người đêm tay [Fm] gối
Chia ly có [Eb] gì vui
Trời [Gm] mưa nghe giá buốt [G#] tim
Xua [B] anh vào kỷ [G] niệm
Thao thức [Bb] trọn cả một [Cm] đêm.  [Fm]-[Cm]

2. Chờ em đêm vắng với cô [G] đơn ngõ hồn mưa [D#/Bb] ngập lối [Cm]-[Am7]
Tình hợp [Fm7] tan nhưng vẫn nhớ nhau [G#] luôn
Biết [G] em giờ [Cm] có buồn [Cm]
[D#] Và từ [Fm] đó những [Gm] đêm trời mưa gió
Thấu [G#] chăng người tỉnh [G7] nhỏ
Nuôi [C] nấng cả một [Fm] đời mối tình thời xa [Eb] ấy
Giờ [Cm] đây đường hai [F] lối mưa gió [G] về buồn [C] nào nguôi. [Fm]-[C]

[Cm] Và từ [C] đó những [F] đêm trời mưa [Gm] gió
Thấu chăng người tỉnh [G] nhỏ
Nuôi [C] nấng cả một [Fm] đời mối tình thời [Eb] xa ấy
Giờ [Cm] đây đường hai [F] lối mưa gió [G] về buồn [C] nào nguôi. [Fm]-[Cm]

x

Cm

234
III

Thế tay

x

G#

234
IV

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

 

Trời đổ [Cm] mưa cho [Fm] phố vắng mênh [Eb] mông, khơi lòng bao nỗi [Gm] nhớ
Trời làm [Fm] mưa cho ướt áo em [Eb] thơ, mưa [Gm7] rơi từ bao [Cm] giờ
Tình yêu [Gm] đó phôi pha vào sương [Cm] gió những đêm mưa tỉnh [Gm] nhỏ
Gợi [Cm] nhớ thuở học [Fm7] trò tâm tình thường hay [G7] ngỏ
Trường tan về chung [Eb] phố những lúc trời chiều đổ [Cm] mưa
[Eb] Mưa, mưa rơi qua phố buồn, chạnh lòng bao nhớ [Cm] thương
Chuyện tình yêu vấn [Fm] vương, ngày [Cm7] xưa đường mưa ướt ê [Eb] chề
Cùng đưa đón nhau về ấm [Gm7] đôi nhân tình trẻ
[Cm] Một người vừa sang ngang cuộc đời
Một [Fm] người đêm tay gối chia ly có gì vui
Trời [Gm7] mưa nghe giá buốt con [Cm] tim
Xua anh vào kỷ [Gm7] niệm xin thức trọn cả một [Cm] đêm
Gửi về [Cm] em đêm [Fm] vắng với cô [Eb] đơn ngõ hồn mưa ngập [Gm] lối
Tình hợp [Fm] tan nhưng vẫn nhớ nhau [Eb] luôn, biết em giờ có [Cm] buồn
Và từ [Gm] đó những đêm trời mưa [Cm] gió thấu chăng người tình [Gm] nhỏ
Nuôi [Cm] nấng cả một [Fm7] đời, mối tình thời xa [G7] ấy
Giờ đây đường hai [Eb] lối mưa gió về buồn nào [Cm] nguôi…
[Eb] Mưa, mưa rơi qua phố buồn, chạnh lòng bao nhớ [Cm] thương
Chuyện tình yêu vấn [Fm] vương, ngày [Cm7] xưa đường mưa ướt ê [Eb] chề
Cùng đưa đón nhau về ấm [Gm7] đôi nhân tình trẻ
[Cm] Một người vừa sang ngang cuộc đời
Một [Fm] người đêm tay gối chia ly có gì vui
Trời [Gm7] mưa nghe giá buốt con [Cm] tim
Xua anh vào kỷ [Gm7] niệm xin thức trọn cả một [Cm] đêm
Gửi về [Cm] em đêm [Fm] vắng với cô [Eb] đơn ngõ hồn mưa ngập [Gm] lối
Tình hợp [Fm] tan nhưng vẫn nhớ nhau [Eb] luôn, biết em giờ có [Cm] buồn
Và từ [Gm] đó những đêm trời mưa [Cm] gió thấu chăng người tình [Gm] nhỏ
Nuôi [Cm] nấng cả một [Fm7] đời, mối tình thời xa [G7] ấy
Giờ đây đường hai [Eb] lối mưa gió về buồn nào [Cm] nguôi…

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan