BÓNG NHỎ GIÁO ĐƯỜNG

Sáng tác Nguyễn Văn Đông
Nhịp điệu Bolero
Thể loại Nhạc vàng
Đã xem 1082

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2165

Hợp âm dạo (Giao Linh - Capo I.):

[Am] | [E/Ab] | [E][Am] | [E7]-[Am] | [E] | [E] | [E][F]

Có ai [Am] về miền quê lửa [Em7] khói
Cho [G] tôi nhắn [C] vài câu [Em]
Cách xa lâu [Dm] rồi không biết em [Am] còn
Giận hờn anh [Em] nữa thôi [Gm7]
[Am] Chuyện ngày [Dm] xưa [Gm] hai đứa thương [C] nhau
Trong đêm nhiều sao [Am] sáng
Dưới lầu [G] chuông anh khắc tên [F] nhau
Chung trong lời khấn [E] xin [F] chan chứa [E] niềm tin. [G]-[F]

Có ai [Am] ngờ tình yêu ngày [Em] đó
Gieo [G] ngang trái [C] sầu lo [Em]
Lửa binh lan [Dm6] tràn hai đứa đôi [Am] đàng
Mộng đẹp kia [Em] vỡ tan [Gm]
[Am] Từng hồi [Dm] chuông tha thiết bi [C] ai
Vang trong mùa quan [Am] tái
Tiếng cầu [G] kinh khe khẽ thôi [F] vang
Khi quân giặc giẫm [Em] tan ngôi Thánh lầu [Am] chuông. [D] | [A]

ĐK:
Nhớ mãi ngày ấy quân [D] cướp xô bừa hạ [A] gác chuông [Dbm]
Nước mắt em [Gbm] tuôn xót xa [D] quỳ trên đống tro [E] tàn [D]
Nhớ [E] mãi ngày [A] ấy anh [D] góp che dựng lại gác [A] chuông [Dbm7]
Với trí ngây [Gbm] thơ vững [D] tin tầm vông giữ Nhà [E] thờ
Kỷ niệm của chúng [A] ta. [D]-[E]

Mấy năm [Am] rồi buồn vui ngày [Em] đó
Theo [G] anh giữa [C] trời sương [E]
Dẫu xa phương [Bm] trời nhưng sống muôn [Am] đời
Chuyện lầu chuông [E] thuở xưa [G]
[A] Và từng [Dm] đêm [G] anh chắp hai [C] tay
Xin cho tình yêu [Am] đó
Thấm nhuần [G] trong tay Chúa ban [F] ơn
Anh xây [Dm6] lại gác chuông [E] trên kỷ [Am] niệm xưa. [Dm]-[E]

[Am] | [E/Ab] | [E][Am] | [E7]-[Am] | [E] | [E] | [G]-[F]

Mấy năm [Am] rồi buồn vui ngày [Em] đó
Theo [G] anh giữa [C] trời sương [E]
Dẫu xa phương [Bm] trời nhưng sống muôn [Am] đời
Chuyện lầu chuông [E] thuở xưa [G]
[A] Và từng [Dm] đêm [G] anh chắp hai [C] tay
Xin cho tình yêu [Am] đó
Thấm nhuần [G] trong tay Chúa ban [F] ơn
Anh xây [Dm6] lại gác chuông [E] trên kỷ [Am] niệm xưa.

x

Gm7

1
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

Hợp âm dạo:

[Bm] | [G] | [Em/B] | [Em] | [Gbm] | [Bm] | [Bm] | [G]

[Em] | [Gbm] | [Bm] | [G] | [Em] | [Gb]-[Bm] | [Em]-[Gb]

Có ai [Bm] về miền quê lửa khói
Cho tôi nhắn vài câu [Gb]-[Bm]
Cách [Em] xa lâu [Dbm] rồi [Gb] không biết em [Bm] còn
Giận [G] hờn anh nữa [F#] thôi [Bm]
Chuyện ngày [Em] xưa [A7] hai đứa thương [D] nhau
Trong đêm nhiều sao [Bm] sáng
Dưới lầu [Em7] chuông anh khắc tên [Bm7] nhau
Chung trong lời khấn [Gb] xin
[G] Chan chứa niềm [F#] tin. [G]-[Gb]

Có ai [Bm] ngờ tình yêu ngày đó
Gieo [A] ngang trái [Bm] sầu lo [Bm]
Lửa [Em] binh lan [Dbm] tràn [Gb] hai đứa đôi [Bm] đàng
Mộng [G] đẹp kia vỡ [Gb] tan [Bm]
Từng hồi [Em] chuông [A] tha thiết bi [D] ai
Vang trong mùa quan [Bm] tái
Tiếng cầu [Em7] kinh khe khẽ thôi [Bm] vang
Khi quân giặc giẫm [Gb] tan ngôi Thánh [Bm] lầu chuông. [Em]-[Bm]

ĐK:
Nhớ [Gbm] mãi ngày [B] ấy quân [E] cướp xô bừa hạ [B] gác chuông [Ebm]
Nước mắt em [Abm] tuôn xót [E] xa quỳ trên đống [B] tro tàn [B]
Nhớ [Gbm] mãi ngày [B] ấy anh [E] góp che dựng lại [B] gác chuông [Ebm]
Với trí ngây [Abm] thơ vững [E] tin tầm vông giữ [Ebm] Nhà thờ
Kỷ [Gb] niệm của [B] chúng ta. [Gbm]

Mấy năm [Bm] rồi buồn vui ngày ấy
Theo [A] anh giữa [Bm] trời sương [Gb]-[Bm]
Dẫu [Em] xa muôn [Dbm] trùng [Gb] nhưng sống muôn [Bm] đời
Chuyện [Gb] lầu chuông thuở xưa [Bm]
Và từng [Em] đêm [A] anh chắp hai [D] tay
Xin cho tình yêu [Bm] đó
Thấm nhuần [Em7] trong tay Chúa ban [Bm] ơn
Anh xây lại gác [Gbm] chuông trên kỷ [Bm] niệm xưa. [G] | [Em] | [Em] | [Gb]

[Bm] | [G] | [Em] | [Gb] | [Bm] | [G] | [Em] | [Gb]-[Bm]

ĐK:
Nhớ [Gbm] mãi ngày [B] ấy quân [E] cướp xô bừa hạ [B] gác chuông [Ebm]
Nước mắt em [Abm] tuôn xót [E] xa quỳ trên đống [B] tro tàn [B]
Nhớ [Gbm] mãi ngày [B] ấy anh [E] góp che dựng lại [B] gác chuông [Ebm]
Với trí ngây [Abm] thơ vững [E] tin tầm vông giữ [Ebm] Nhà thờ
Kỷ [Gb] niệm của [B] chúng ta. [Gbm]

Mấy năm [Bm] rồi buồn vui ngày ấy
Theo [A] anh giữa [Bm] trời sương [Gb]-[Bm]
Dẫu [Em] xa muôn [Dbm] trùng [Gb] nhưng sống muôn [Bm] đời
Chuyện [Gb] lầu chuông thuở xưa [Bm]
Và từng [Em] đêm [A] anh chắp hai [D] tay
Xin cho tình yêu [Bm] đó
Thấm nhuần [Em7] trong tay Chúa ban [Bm] ơn
Anh xây lại gác [Gbm] chuông trên kỷ [Bm] niệm xưa.

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

 

Hợp âm dạo (Capo I.):

[Am] | [Am] | [F][Bm] | [E/B] | [Am]

[Am] | [Dm] | [Bm][E][Am] | [F]-[E]

Có ai [Am] về miền quê lửa khói
Cho tôi nhắn vài câu [F]
Cách xa lâu [E] rồi không biết em [Am] còn
Giận [F] hờn anh nữa [E] thôi [Am]
Chuyện ngày [Dm] xưa [G] hai đứa thương [C] nhau
Trong đêm nhiều sao [Am] sáng
Dưới lầu [Dm7] chuông anh khắc tên [Am] nhau
Chung trong lời khấn [E] xin
[F] Chan chứa niềm [E] tin. [C]-[E]

Có ai [Am] ngờ tình yêu ngày đó
Gieo ngang trái sầu lo [F]
Lửa binh lan [E] tràn hai đứa đôi [Am] đàng
Mộng [F] đẹp kia vỡ [E] tan [Am]
Từng hồi [Dm] chuông [G] tha thiết bi [C] ai
Vang trong mùa quan [Am] tái
Tiếng cầu [Dm7] kinh khe khẽ thôi [Am] vang
Khi quân giặc giẫm [E] tan ngôi Thánh [Am] lầu chuông. [F]-[D]

ĐK:
Nhớ [A] mãi ngày [D] ấy quân cướp xô [A] bừa hạ [A] gác chuông [Dbm]
Nước mắt em [Gbm] tuôn xót [D] xa quỳ trên đống [A] tro tàn [A]
Nhớ mãi ngày [Am] ấy anh [D] góp che dựng lại gác [A] chuông [Dbm]
Với trí ngây [Gbm] thơ vững [D] tin tầm vông giữ Nhà [A] thờ
Kỷ niệm của chúng [Am] ta. [Em]

Mấy năm [Am] rồi buồn vui ngày ấy
Theo anh giữa trời sương [F]
Dẫu xa muôn [E] trùng nhưng sống muôn [Am] đời
Chuyện [F] lầu chuông [E] thuở xưa [Am]
Và từng [Dm] đêm [G] anh chắp hai [C] tay
Xin cho tình yêu [Asus4] đó
Thấm nhuần [Dm] trong tay Chúa ban [Am] ơn
Anh xây [F] lại gác [Em] chuông trên kỷ [Am] niệm xưa. [Am]

[Dm] | [Bm7] | [E][Am] | [Dm] | [G7]-[C]

[Am] | [Dm] | [Am][Em] | [Am] | [F]-[D]

ĐK:
Nhớ [A] mãi ngày [D] ấy quân cướp xô [A] bừa hạ [A] gác chuông [Dbm]
Nước mắt em [Gbm] tuôn xót [D] xa quỳ trên đống [A] tro tàn [A]
Nhớ mãi ngày [Am] ấy anh [D] góp che dựng lại gác [A] chuông [Dbm]
Với trí ngây [Gbm] thơ vững [D] tin tầm vông giữ Nhà [A] thờ
Kỷ niệm của chúng [Am] ta. [Em]

Mấy năm [Am] rồi buồn vui ngày ấy
Theo anh giữa trời sương [F]
Dẫu xa muôn [E] trùng nhưng sống muôn [Am] đời
Chuyện [F] lầu chuông [E] thuở xưa [Am]
Và từng [Dm] đêm [G] anh chắp hai [C] tay
Xin cho tình yêu [Asus4] đó
Thấm nhuần [Dm] trong tay Chúa ban [Am] ơn
Anh xây [F] lại gác [Em] chuông trên kỷ [Am] niệm xưa.

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Asus4

12

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!