Hợp âm dạo (Ngọc Huyền): [Fsus4][Fsus4][Ebsus4][Ebsus4][Ebsus4] [Cm]-[Fm][Eb][Ebsus4]-[Fm][F]-[Bb] [Csus4]-[Fm7][Fm][Bbm]-[Fm] Nhớ đất [Fm] quê thương về sông [Fsus4] Hậu [Ab] Mùa nước [Fm] về điên điển vàng [Ab] bông Chiều nắng [Cm] lên trên giàn bông [Eb] bí Điệu lý ai ru [Bbm] buồn gợi nỗi niềm Nhung nhớ miền Tây [C] Khói trắng [Fm] bay đem cài......