Sheet nhạc bài: NHỚ ĐẤT QUÊ

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Ngọc Huyền):
       
-    -  -
-    -
Nhớ đất  quê thương về sông  Hậu 
Mùa nước  về điên điển vàng  bông
Chiều nắng  lên trên giàn bông  bí
Điệu lý ai ru  buồn gợi nỗi niềm
Nhung nhớ miền Tây 
Khói trắng  bay đem cài tóc  mẹ
Giữa trưa  hè tiếng võng ầu  ơ
Bờ bến  xưa ai  lìa ai  ở
Chở đắng cay vui  buồn
Bao kỷ niệm thời  còn thơ   -
 Nhớ cây bần  gie sau hè
Con sáo  đậu bên bờ giậu
Bậu đứng chờ  ai tóc mây  dài
 Cài trâm hoa  lý miệng em cười
Để ý anh  thương chốn tha  phương
Quê người xứ  lạ  chạnh nhớ quê  nhà
Nhớ đến mẹ  cha nhớ chái  hè
Khói tỏa bờ  tre -  
Nhớ đất quê sông thề biển  hẹn
Bậu xa  thuyền bỏ bến buồn  tênh
Tình cố  hương vô vàn nỗi  nhớ
 Nhớ bến xưa con  đò nhớ tình  cũ
Đất  phương Nam