BIỆT KINH KỲ

Sáng tác Minh Kỳ & Hoài Linh
Nhịp điệu Bolero
Thể loại Nhạc vàng
Đã xem 3231

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Hợp âm dạo (Quang Lê): [E] | [F#m]

[B] | [C#m] | [A] | [F#m] | [B] | [E][B]

Bạn [E] ơi! Quan [B] hà xin cạn chén [E] ly bôi [Bm]
Ngày [A] mai tôi [D#m] đã đã đi [G#m] xa rồi [C#7]
Thành [F#m] đô lưu [A] luyến chắn bước chân [B] tôi
Trước giờ chia [E] phôi mấy ai không bùi [B] ngùi
Kỷ [F#m] niệm buồn vui mãi ghi trong [E] lòng tôi. [B]

Rồi [E] đây mai [B] ngày ai hỏi đến [C#m] tên tôi [F#]
Bạn [A] ơi! Hãy [E] nói "khoác chiến [G#m] y" rồi [C#]
Người [F#m] thư sinh [A] ấy đã xếp bút [B] nghiêng
Giã từ trường [G#m] yêu với bao nhiêu bạn [B] hiền
Có về là [F#m] khi nước [B] non vui bình [E] yên. [E]

ĐK:

[B] Nhớ lúc lên [Em] đường đưa tiễn chân [G] tôi,
Thương lên khoé [Gm] mắt mẹ nhắn đôi [Em] lời,
Diệt thù lập [G] công cho xứng tài [F#] trai,
Sắt [Am] son ghi lòng chớ [B] phai. [B]
Ai đi [Em] chinh chiến xây đắp tương [Am] lai,
[C] Con đi [D] chinh chiến để nước yên [Em] vui
[G] Lời mẹ hiền [C] khuyên nguyền khắc trong [Am] tim
[B] Bao giờ [E] dám quên. [Em]-[B]

Bạn [E] ơi! Khi [G#m] nào ai [B] hỏi đến [E] tên tôi [F#m]
Đời [A] tôi lính [E] chiến cánh chim tung [G#m] trời.[D#]-[C#]
Ngày [F#m] nào khi [A] đất nước hết binh [B] đao
Giữa đoàn hùng [G#m] binh có tôi đi hàng [B] đầu,
Trở về thành [F#m] đô nắm [B] tay ta mừng [E] nhau [E]

[E] | [F#m][B] | [C#m] | [A] | [F#m] | [Bm] | [E][B]

Nhớ lúc lên [Em] đường đưa tiễn chân [G] tôi,
Thương lên khoé [B] mắt mẹ nhắn đôi [Em] lời,
Diệt thù lập [D] công cho xứng tài [F#] trai,
Sắt [Am] son ghi lòng [B] chớ phai. [B]
Ai đi [Em] chinh chiến xây đắp tương [Am] lai,
Con đi [D] chinh chiến để [A] nước yên [G] vui
Lời mẹ hiền [C] khuyên nguyền khắc trong [Am] tim
[B] Bao giờ [Em] dám quên. [B]

Bạn [E] ơi! Khi [G#m7] nào ai [B] hỏi đến [C#m7] tên tôi [E]-[F#m]
Đời [A] tôi lính chiến cánh chim tung [G#m] trời. [C#]
Ngày [F#m] nào khi [A] đất nước hết binh [Bm] đao
Giữa đoàn hùng [G#m] binh có tôi đi hàng [B] đầu,
Trở về thành [F#m] đô nắm [B] tay ta mừng [E] nhau [E]

Người đi chiều [Am] ấy áo [E] nhuộm bụi [B] đường
Chiều nay về [Am] giữa [D] ... kinh [B] kỳ [B] ...say [E] hương.

x

C#m

234
IV

Thế tay

x

D#m

234
VI

Thế tay

x

G#m

34
IV

Thế tay

x

C#7

24
IV

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

C#m7

23
IV

Thế tay

 

Bạn [C] ơi! Quan [Am] hà xin cạn chén [G] ly bôi
Ngày [Am] mai tôi [G] đã đã đi xa [Em] rồi [Dm]
Thành [F] đô lưu [Am] luyến chắn bước chân tôi
Trước giờ chia [Em] phôi mấy ai không bùi [G] ngùi
Kỷ niệm buồn [G] vui mãi ghi trong lòng [C] tôi.
Rồi [C] đây mai [Am] ngày ai hỏi đến [G] tên tôi
Bạn [Am] ơi! Hãy [G] nói “khoác chiến y” [Em] rồi
Người [F] thư sinh [Am] ấy đã xếp bút nghiên
Giã từ trường [Em] yêu với bao nhiêu bạn [G] hiền
Có về là [G] khi nước non vui bình [C] yên.

Nhớ lúc lên [Cm] đường đưa tiễn chân [Fm] tôi,
Thương lên khoé [Gm] mắt mẹ nhắn đôi [Cm] lời,
Diệt thù lập công cho xứng tài [Fm] trai,
Sắt son ghi lòng chớ [Gm] phai.
Ai đi [Cm] chinh chiến xây đắp tương [Fm] lai,
Con đi chinh chiến để nước yên [Eb] vui
Lời mẹ [Cm] hiền khuyên nguyền khắc trong [Gm] tim
Bao giờ dám [Cm] quên.

Bạn [C] ơi! Khi [Am] nào ai hỏi đến tên [G] tôi
Đời [Am] tôi lính [G] chiến cánh chim tung [Em] trời.[Dm]
Ngày [F] nào khi đất nước hết binh [Am] đao
Giữa đoàn hùng [Em] binh có tôi đi hàng [G] đầu,
Trở về thành đô nắm tay ta mừng [C] nhau [Dm]

Nhớ lúc lên [Cm] đường đưa tiễn chân [Fm] tôi,
Thương lên khoé [Gm] mắt mẹ nhắn đôi [Cm] lời,
Diệt thù lập công cho xứng tài [Fm] trai,
Sắt son ghi lòng chớ [Gm] phai.
Ai đi [Cm] chinh chiến xây đắp tương [Fm] lai,
Con đi chinh chiến để nước yên [Eb] vui
Lời mẹ [Cm] hiền khuyên nguyền khắc trong [Gm] tim
Bao giờ dám [Cm] quên.

Bạn [C] ơi! Khi [Am] nào ai hỏi đến tên [G] tôi
Đời [Am] tôi lính [G] chiến cánh chim tung [Em] trời.[Dm]
Ngày [F] nào khi đất nước hết binh [Am] đao
Giữa đoàn hùng [Em] binh có tôi đi hàng [G] đầu,
Trở về thành đô nắm tay ta mừng [C] nhau [Dm]

[C] Người đi chiều [Dm] ấy áo [G] nhuộm bụi đường
Chiều nay về [Dm] giữa kinh [G] kỳ say [C] hương.

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan