Lời bài hát

Hợp âm dạo (Duy Khánh & Hương Lan) - Bolero:

1. Mây bay qua anh trăng chiếu dần
Vào ruộng  đồng bao la -
Nghe xa xa mấy câu hát vè
Vọng từ đầu thôn đưa về. -

Quê hương ta đất xưa vốn nghèo
Nhưng giàu tình thương nhau
Biết yêu lúa mầu xa cuộc đời cơ cầu
Gái trai biết làm tròn lời thề ghi ban đầu. 

Ðêm hôm qua gió lay lá cành
Chờ cảnh đẹp trăng thanh 
Theo dư âm, tiếng ru quyện tròn
Chừng buộc vào mối duyên lành. -

Thương cho nhau
Nắng mưa cấy cày ngoài ruộng đồng nông sâu
Sớm hôm tưới trồng nào quản đời dãi dầu
Vững tin có ngày mình được nhìn lúa xanh màu. -

ÐK (Blues):
Ai thiếu tình quê
Lòng hằng mơ sống cùng trăng gió hiền
Ðây chính là nơi
Người tìm trăng lên gió đưa êm đềm.

Thay lời một lá thư duyên
Câu hò lại ấm vui thêm
Nhọc nhằn càng thấy say quên
Dân vui đón mùa về trao hương nguyền. 

Bolero:
2. Em em ơi
Sớm hôm có nàng giờ được mùa no ấm 
Anh anh ơi
Nắng mưa có chàng cày ruộng mình mới thơm vàng. -

Quê hương ơi
Chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng
Ghép đôi mái nghèo làm đậm tình xóm làng
Ðể năm tới  mùa được ngàn bát cơm vàng.

     

ÐK (Blues):
Ai thiếu tình  quê
Lòng hằng mơ sống cùng trăng gió hiền
Ðây chính là nơi
Người tìm trăng lên gió đưa êm đềm.

Thay lời một lá thư duyên
Câu hò lại ấm vui thêm
Nhọc nhằn càng thấy say quên
Dân vui đón mùa về trao hương  nguyền. 

Bolero:
2. Em em ơi
Sớm hôm có nàng giờ được mùa no ấm 
Anh anh ơi
Nắng mưa có chàng cày ruộng mình mới thơm vàng. -

Quê hương ơi
Chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng
Ghép đôi mái nghèo làm đậm tình xóm làng
Ðể năm tới  một mùa được ngàn bát cơm vàng. -

Quê hương ơi
Chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng
Ghép đôi mái nghèo làm đậm tình xóm làng
Ðể năm tới  một mùa được ngàn bát cơm vàng.

 

Sheet nhạc bài: TÌNH LÚA DUYÊN TRĂNG

Hợp âm