Hợp âm GẠO TRẮNG TRĂNG THANH   Trong đêm [Dm] trăng, tiếng chày [Gm] khuya, Ta hát [A7] vang trong đêm trường mênh [Dm] mang Ai đang [C] say, chày buông [A7] rơi, Nghe tiếng vơi tiếng [Dm] đầy [A7] | [Dm] Ai đang đi, trên đường [Gm] đê, Tai lắng [A7] nghe muôn câu......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files/Bolero-gao_trang_trang_thanh.swf” width=”690″ height=”840″]

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files10/Gao_trang_trang_thanh-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]