Hợp âm dạo (Duy Khánh): [D] | [A] | [Bm/Gb] | [Bm/Gb] | [G] | [G][A] | [A] | [D] [Asus4] | [D][Gbm] | [G] | [A] | [Dsus4] | [G] | [D] Nếu lỡ chiều [D] nay anh không kịp về [Asus4][G] Để em thêm [A] một đêm dài [D] tái tê [D]......