Sheet nhạc bài: NGƯỜI CON GÁI SÔNG LA

Hợp âm

Lời bài hát

 
A...ha hơ...! Trời mô xanh bằng trời Cam Lộc
Nước mô xanh bằng dòng nước sông La
Ai về Hà Tĩnh... mà quê ta Nhớ chăng, nhớ chăng đôi mắt
, Hơ hơ...người con gái sông La kiên cường cười hơ hơ
Người con gái quê ta, đôi mắt trong tựa ngọc
Đôi giọt nước sông La, thương như trời quê ta
Em dõi theo từng ngày, đếm từng loạt bom rơi
Cho bom nổ bên tai ...em vẫn đứng giữa trời.
Hơ..... em vừa mười tám tròn, đẹp như xuân sang
Em người chiến thắng sức mạnh bạo tàn, đạp trên cái chết
Dáng em hiên ngang, hỡi người con Xô Viết
Bom tù xới nát, đất ngày từng ngày
Mà em đứng đó, tóc xanh tung bay
Em là chồi biếc của mùa xuân Việt Nam.
Hơ..... em vừa mười tám tròn, đẹp như xuân sang
Em người chiến thắng sức mạnh bạo tàn, đạp trên cái chết
Dáng em hiên ngang, hỡi người con Xô Viết
Bom tù xới nát, đất ngày từng ngày
Mà em đứng đó, tóc xanh tung bay
Em là chồi biếc của mùa xuân Việt Nam.
Người con gái quê ta, đôi mắt trong tựa ngọc
Đôi giọt nước sông La, thương như trời quê ta
Em dõi theo từng ngày, đếm từng loạt bom rơi
Cho bom nổ bên tai ...em vẫn đứng giữa trời.
Hơ..... em vừa mười tám tròn, đẹp như xuân sang
Em người chiến thắng sức mạnh bạo tàn, đạp trên cái chết
Dáng em hiên ngang, hỡi người con Xô Viết
Bom tù xới nát, đất ngày từng ngày
Mà em đứng đó, tóc xanh tung bay
Em là chồi biếc của mùa xuân Việt Nam.