Lời bài hát
Hợp âm dạo (Giao Linh):- --  1/ Chỗ này là thảm hoa, Nhưng Người không bước vào. Người lại đứng nơi kia, Bên những người nghèo khó. Nơi này là chỗ cao, Muôn người nghiêng kính chào. Người lại đứng nơi kia, Bên hàng hạ nhân khốn cùng.ĐK: Người ở với người nông dân đang cày bừa. Người ở với người công nhân đang đập đá. Người đang đổ mồi hôi dưới nắng mưa từng ngày. Và chân bùn tay lấm trong tấm áo tả tơi. Hãy cùng Người bước xuống mảnh đất cằn 2/ Nẻo đường Người bước đi Tim này không hiểu gì. Lòng tự ái kiêu sa Không bao giờ chạm tới. Nơi Người đang bước đi Bên những kẻ yếu hèn, Lạc loài với cô đơn Không hàng hạ nhân khốn cùng

Sheet nhạc bài: NƠI ĐỨNG CỦA NGƯỜI

Hợp âm