Lời bài hát
 Hợp âm dạo (Mai Thiên Vân & Mai Quốc Huy - Capo I.):| |  | - | |  | | |Thôi đã xa nhau rồi kể từ đêm nay Từ con đường cỏ lá me rơi Qua dòng sông rất đẹp Đưa tiễn em qua cầu Cầu sang sông bao nhiêu nhịp Em sầu bao nhiêu.Thôi nhé hai chúng mình giã từ đêm nay Từ đây tình nghĩa có thế thôi Mỗi người đi mỗi ngả Trao trả những trang thư tình Từ đây thôi không gọi nhau nhân tình Mà sẽ gọi bằng cố nhân. --Đk:Thôi đã xa nhau rồi Cầm bằng như cơn gió thoáng qua sông - Từng đêm anh thui thủi sống trong kỷ niệm  Và từng đêm em cũng chẳng nhớ bâng khuâng Biết xa nhau rồi sẽ chẳng mong gặp lại. Dù sao anh cũng nhớ thương vô cùng Đường tình xưa hoa nắng nắng dưng dưng  Lời thề đong đưa theo gió ... chắc anh còn nhớ  Thôi giã từ kỷ niệm chúng mình yêu nhau. | - |  | - | |  |  |  | Thôi nhé hai chúng mình giã từ đêm nay Từ đây tình nghĩa có thế thôi Mỗi người đi mỗi ngả Trao trả những trang thư tình Từ đây thôi không gọi nhau nhân tình Mà sẽ gọi bằng cố nhân. --Đk:Thôi đã xa nhau rồi Cầm bằng như cơn gió thoáng qua sông - Từng đêm anh thui thủi sống trong kỷ niệm  Và từng đêm em cũng chẳng nhớ bâng khuâng Biết xa nhau rồi sẽ chẳng mong gặp lại. Dù sao anh cũng nhớ thương vô cùng Đường tình xưa hoa nắng nắng dưng dưng  Lời thề đong đưa theo gió ... chắc anh còn nhớ  Thôi giã từ kỷ niệm chúng mình yêu nhau.

Sheet nhạc bài: CHO TÌNH YÊU CHÚNG MÌNH

Hợp âm

cho-tinh-yeu-chung-minh-01_001 cho-tinh-yeu-chung-minh-02_001