Hợp âm dạo (Mai Thiên Vân & Mai Quốc Huy – Capo I.): [Fm] | [Fm][C#] | [Fm/C]-[Bbm] | [D#][G#m] | [C] | [Fm] | [Fm] Thôi đã xa nhau [Fm] rồi kể [Bb] từ đêm [Fm] nay Từ con đường [C#] cỏ lá me [Bbm] rơi Qua [C#] dòng sông rất......